Emme ole neutraaleja. Paitsi hiilineutraaleja 2029.

Turku Energia on neutraali ainoastaan ilmastolle. Turku Energian tie kohti hiilineutraalia Turkua 2029 on pitkän, järjestelmällisen työn täysin odotettava lopputulos. Tutustu miten teemme matkaamme tavoitettamme kohti.

Nainen hopeisissa vaatteissa dj pöydän äärellä

Vastuullisuus on Turku Energian toiminnan ytimessä

Osallistumme Turun seudun elämään aktiivisesti ja olemme osa turkulaista ja Turun seutulaisten arkea. Tehtävämme on varmistaa häiriötön ja toimitusvarma sähkön ja lämmön tuotanto ja jakelu asiakkaillemme kilpailukykyisillä hinnoilla. Olemme sitoutuneet Turun kaupungin hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteeseen.

Kaikki toimitusvarmuuden puolesta

Sähkön ja lämmön toimintavarmuutemme asiakkaille on erinomaista. Vuonna 2021 kaukolämmön toiminta varmuus oli 99,99 %. Sähkön siirtoasiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli 9 minuuttia 59 sekuntia.

Mentiin metsään,
hyvällä asialla.

Olemme toteuttaneet jo kahtena kesänä yhteistyössä kaupungin kanssa metsittämishankkeen, jonka myötä olemme istuttaneet lähes 15 000 puuntainta. Tavoitteenamme on lisätä ja turvata Turun luonnon monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä ja päästöjen kompensointia metsien hiilinieluja kasvattamalla.

Istutimme puuntaimet kesällä 2021 ja 2022 Turun lentokentän läheisyyteen, lentokentän pohjoispuolella sijaitsevalle vanhalle maankaatopaikalle sekä vanhalle peltomaalle, yhteensä 6,5 hehtaarin alueelle. Istuttamiemme puiden 50 vuoden nettoilmastovaikutus vastaa arkikieleksi käännettynä noin 900 turkulaisen vuosittaisia ilmastopäästöjä.

Energia-ala on keskeinen huoltovarmuuden varmistaja

Energiainfrastruktuurin toimintavarmuus on tämän päivän yhteiskunnassa täysin välttämätöntä. Yksi keskeisimpiä tehtäviämme onkin varmistaa huoltovarmuus eli varautua erilaisiin kriisi- ja häiriötilanteisiin.

Vastuullisuusraportti

Tutustu vuoden 2023 vastuullisuusraporttiimme.

Paikallisesti mukana

Olemme paikallisesti monessa mukana. Teemme tavoitteellista sponsorointiyhteistyötä laajasti seutukunnallamme. Jos olet turkulainen tai sen seutukuntalainen urheilu- tai kulttuuriryhmä, tapahtuma, järjestö tai muu paikallista yhteisöä jollain tapaa ilostuttava tahi hyödyttävä taho, lue lisää yhteistyömahdollisuuksista.