Turku Energian ilmasto- ja ympäristöohjelma

Ympäristöohjelma koskee koko Turku Energiaa ja Turku Energia Sähköverkkoja ja sen valmistelussa on huomioitu henkilöstön ja sidosryhmien antamia palautteita. Ohjelma on osa ISO 14001 sertifioitua ympäristöjärjestelmäämme ja sitä päivitetään vuosittain. Ohjelman toteutumista seurataan kuukausittain yksiköissämme.

sammaloitunut puun oksa keskellä metsää

Tutustu ympäristöohjelmamme tavoitteisiin vuosille 2024–2026

1. päämäärä

Teemme töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä hiilineutraalin Turun puolesta

2. päämäärä

Rakennamme kestävää energiatulevaisuutta omaa toimintaamme kehittämällä ja yhdessä asiakkaidemme kanssa.

3. päämäärä

Edistämme luonnon monimuotoisuutta

1. Päämäärä: Teemme töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä hiilineutraalin Turun puolesta

1.1. Tavoite: Tavoite: Turun alueella myymämme, tuottamamme ja hankkimamme lämpö, jäähdytys, höyry ja sähkö tuotetaan hiilineutraalisti  viimeistään vuonna 2029
 • Jatkamme tuulipuistohankkeita osakkuusyhtiö Hyötytuulen kautta.

 • Rakennamme sähkökattilan kaukolämmön tuotantoon vähentämään polttavien tekniikoiden ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

1.2 Tavoite: Tavoite: Tarjoamme uusiutuvasti tuotettua energiaa ja pyrimme fossiilittomaan tuotantoon
 • Tarjoamme alkuperätakuilla varmennettua 100% uusiutuvasti tuotettua kaukolämpöä ja jäähdytystä.

 • Pyrimme hiilenpolton minimointiin NA4 laitoksessa. TSE:n polttoainestrategian mukaan hiili nyt NA4:llä vain varapolttoaineena. 

1.3 Tavoite: Vähennämme oman henkilöstön liikkumiseen liittyviä päästöjä
 • Jatkamme henkilöstön työajoihin uusien sähkö- ja hybridiautojen hankintaa.

 • Työsuhdepolkupyöristä viestiminen ja niiden jatkuva lisääminen henkilöstön käyttöön.

1.4 Tavoite: Pyrimme kehittämään työmaiden hiilineutraaliutta

Osallistumme Turun kaupungin Green Deal -sopimukseen tukemalla työmaiden hiilineutraaliustavoitteita.

1.5 Tavoite: Rakennamme kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
 • Kaukolämmön vähäpäästöisen ja uusiutuvan tuotannon lisäämisen mahdollistaminen kehittämällä lämmön ja kylmän varastointia tuotanto- ja kulutushuippujen tasaamiseksi.

 • Edistämme kaukolämmön ja sähkön kysyntäjoustoa kaupungin kiinteistössä.

 • Kaukolämmön uusiutuvan tuotannon lisääminen kaukojäähdytysverkon energiaa hyödyntämällä lämpöpumpun avulla Biolaaksossa.

 • Vähennetään lämpöverkostohäviöitä toteuttamalla erillistä suunnitelmaa.

 • Kehitämme kaukolämmön tuotannon ja siirron optimointijärjestelmää tavoitteena vähentää primäärienergian kulutusta sekä fossiilisten polttoaineiden käyttöä .

1.6 Tavoite: Lisäämme asiakkaiden ja sidosryhmien energiatehokkuutta ja ympäristötietoisuutta
 • Uudistamme vastuullisuusraportointia CSRD-direktiivin vaatimusten mukaisesti.

 • Vietämme valtakunnallista energiansäästöviikkoa vuosittain.

2. Päämäärä: Rakennamme kestävää energiatulevaisuutta omaa toimintaamme kehittämällä ja yhdessä asiakkaidemme kanssa

2.1 Tavoite: Varmistamme asiakkaiden ja oman toimintamme kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyttä
 • Tarjoamme asiakkaille ratkaisuja hukkalämpöjen talteen ottamiseen palvelumallilla esim. PILP.

 • Tarjoamme asiakkaille hiilineutraalisti ja uusiutuvasti tuotettuja sähkösopimuksia. 

 • Jatkamme energiatehokkuuskatselmuksia omissa kiinteistöissämme ja raportoimme niistä ja säästöistä Energiavirastolle/Motivalle.

 • Toteutamme yhteistyössä asiakkaiden kanssa aurinkopaneelihankkeita, latausratkaisuja sekä kulutusjouston palveluita.

 • Tarjoamme yritysasiakkaille energiahallinnan ja vastuullisuusraportoinnin työkalua (EnerKey).

 • Tarjoamme energiatehokkuuskartoituksia yrityksille yhteistyössä kumppanin kanssa.

2.2 Tavoite: Varmistamme ja kehitämme asiakkaidemme digitaalista asiointia
 • Mahdollistamme asiakkaille laadukkaammat digitaaliset palvelut kehittämällä EnergiaOnlinea sekä ottamalla käyttöön mobiilisovelluksen.

 • Uusien digitaalisten palveluiden avulla autamme asiakkaita käyttämään energiaa fiksummin (kulutuksen ajankohta sekä energiansäästö).

3. Päämäärä: Edistämme luonnon monimuotoisuutta

3.1 Tavoite: Huomioimme ja kehitämme omassa toiminnassamme luonnon monimuotoisuuden suojelua
 • Käytämme puupolttoaineiden hankinnassa ainoastaan alkuperävalvottua biomassaa.

 • Jatkamme hankkeita, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta eri toimijoiden kanssa (esim. metsityshankkeet yhteistyössä Turun kaupungin kanssa).

 • Jatkamme lintusuojausten  asennuksia  soveltuvissa kohdissa.

 • Jatkamme yhteisrakentamisen kulttuuria Turun kaupungin kanssa ympäristöllisesti arvokkailla alueilla luonnon monimuotoisuus huomioiden.