Olemme sitoutuneet Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen

Energiatehokkuusasiat ovat tärkeä osa EU:n 55-valmiuspakettia, jolla viitataan EU:n tavoitteeseen vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä. 55-valmiuspaketissa painotetaan myös energiatehokkuutta. Energian säästäminen ja kulutuksen vähentäminen ovat yhtä tärkeitä kuin puhtaisiin energiamuotoihin siirtyminen. Eri alojen tekemät vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa tavoitteiden edistämiseksi.

Liityimme mukaan uuteen jatkosopimukseen ensimmäisten joukossa

Turku Energia ja Turku Energia Sähköverkot Oy ovat olleet sitoutuneita Energiateollisuus ry:n kautta Elinkeinoelämän  energiatehokkuussopimukseen vuosille 2008–2016. Sitouduimme syksyllä 2016 myös uuteen jatkosopimukseen vuosille 2017-2025 ensimmäisten yritysten joukossa. Sitoudumme kehittämään asiakkaillemme uusia innovatiivisia energiapalveluja ja energiatehokkuustoimia. Tavoitteenamme on säästää myös omasta energiankäytöstämme 6 % vuoteen 2025 mennessä. Säästöjä pyritään etsimään muun muassa omien kiinteistöjen kohdekatselmuksilla sekä verkostohäviöiden vähentämistoimilla. Sopimukseen kuuluvat myös vuosittaiset raportoinnit Motivalle tehdyistä energiatehokkuustoimista.

Energia-alan omalla toiminnalla ja asiakkaiden käytön tehostamisella säästetty valtavia määriä energiaa. Energiayhtiöiden energiatehokkuuspalvelujen on arvioitu saaneet aikaan yhteensä jopa yhden terawattitunnin energiansäästön asiakkaiden energiakäytössä. Sähkön ja kaukolämmön jakelun tehostamiseksi on tehty vuosittain energiayhtiöissä satoja tehostamistoimia.

Asiakkaiden energianeuvonnan tehostaminen ja kulutustietojen tarkentuminen etäluettavien mittareiden kautta on ollut tärkeä osa pitkäaikaista energiatehokkuustyötä. Turku Energia on viettänyt valtakunnallista energiansäästöviikkoa jo vuodesta 1997 alkaen erilaisin sidosryhmätilaisuuksin. Olemme tehneet myös pitkäaikaista hyvää yhteistyötä energianeuvonta-asioissa Valonian kanssa.