Savukaasupesuri vähentää hiilidioksidipäästöjä

Tehdas, josta tulee savua
20.2.2023

Turku Energia investoi savukaasupesuriin Artukaisten höyryntuotantolaitoksella. Uusi laitteisto parantaa laitoksen hyötysuhdetta ja vähentää kaukolämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä entisestään. Savukaasupesurin toimittaa turkulainen Caligo Industria. Rakennustyöt aloitettiin viime vuoden marraskuussa ja pesuri otetaan käyttöön ensi kesänä.

Lämpöpumppupesurin savukaasuista talteen ottama energiamäärä vastaa noin tuhannen omakotitalon vuotuista energiankulutusta. Savukaasupesurilla otetaan talteen kosteista savukaasuista muuten hukkaan menevä lämpöenergia. Näin kaukolämmön ja höyryn tuottamiseen käytettävä polttoaineen määrä vähenee ja laitoksen energiatehokkuus paranee.

Artukaisten höyrykeskus tuottaa Artukaisten alueella sijaitsevien teollisuusyrityksien, Bayer Oy:n, Oy Lunden Ab Jalostajan, PCAS Finland Oy:n, Suomen Nestlé Oy:n ja Eckes-Granini Finland Oy:n käyttöön höyryä sekä lämpöä Turku Energian kaukolämpöverkkoon.

Turku Energian myymästä kaukolämmöstä oli vuoden 2022 loppuun mennessä tuotettu 78 prosenttia uusiutuvilla energialähteillä. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä 95 prosenttia kaukolämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.