Turku Energiassa sähkön ja lämmön toimitusvarmuus on huippuluokkaa

Talvinen ylhäältä päin kuvattu maisema turusta
17.11.2023

Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus tarkoittaa käytännössä sitä, ettei sähkö- tai kaukolämpökatkoja ole tai ne ovat mahdollisimman lyhyitä. Turku Energiassa toimitusvarmuus on sekä sähköverkoissa että lämmössä erinomaisella tasolla. Toimitusvarmuudesta huolehditaan muun muassa sähkö- ja lämpöverkkojen järjestelmällisellä huollolla ja kunnossapidolla. Vikojen ilmetessä niiden korjaus aloitetaan ammattilaistemme toimesta viivytyksettä vuorokaudenajasta riippumatta.

Sähkön siirrosta ja jakelusta vastaa Turussa Turku Energia Sähköverkot Oy. Kaukolämmön jakelua operoi Turku Energia.  Turku Energia Sähköverkoilla on yhteensä noin 2580 kilometriä sähköverkkoa. Kaukolämpö kulkee 660 kilometrin mittaisessa verkostossa maan alla. Ylläpidettäviä ja huolettavia verkostokilometrejä siis riittää.

Ennakoivalla työllä keskeinen vaikutus toimitusvarmuuteen

Turku Energian ja Turku Energia Sähköverkkojen tavoitteena on pitää verkkonsa hyvässä kunnossa huollon, kunnossapidon, uusimisen ja koulutusten avulla, jotta vikatilanteita tulee mahdollisimman vähän. Turku Energia panostaa jatkuvasti sähkön ja lämmön toimitusvarmuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen.

" Turku Energia Sähköverkot investoi jatkuvasti muun muassa verkon automaation lisäämiseen sekä suunnitelmalliseen ja määrätietoiseen jakeluverkon uusimiseen. Automaation avulla pystymme vikatilanteissa eristämään vikapaikan ja palauttamaan sähköt etäkytkennöillä entistä nopeammin asiakkaillemme. Sähköverkon saneerauksessa korvaamme vanhat komponentit uusilla ja ilmajohtoja maakaapeleilla. Myös sähköasemia, muuntamoita ja jakokeskuksia uusitaan. Nyt rakennettavan tai uusittavan jakeluverkon osan odotetaan kattavan sähkönsiirron tarpeet noin 50 vuodeksi eteenpäin", kertoo käyttöpäällikkö Juho Uurasjärvi Turku Energia Sähköverkoista.

Tarkastuskierrokset ja ennaltaehkäisevät raivaustyöt ovat tärkeitä keinoja varmistaa luonnossa kulkevien sähkölinjojen luotettavuus.

"Sähkölinjojen vierimetsistä poistetaan yhteistyössä maanomistajien kanssa heikkoja puita, jotka voisivat kaatua sähkölinjalle. Tuulituhoja ehkäistään myös karsimalla helikopteria käyttäen oksia, joihin on maasta vaikea päästä käsiksi. Pari vuotta sitten talvella kävimme helikopterilla läpi koko saaristoalueen. Tällä, samoin kuin vierimetsien hoidolla, on ollut iso vaikutus sähkön toimitusvarmuuteen. Täysin säävarmoiksi ilmajohtoa ei voi saada", Uurasjärvi jatkaa.

Käyttöinsinööri Lasse Sihvo kertoo, että toimitusvarmuuden kannalta avainasiana on mahdollisuus käyttää useita polttoaineita. Kaukolämpöä Turku Energia tuottaa sekä itse että yhteistyössä osakkuusyhtiönsä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa. 

"Kaukolämmön perustuotanto tapahtuu biopolttoaineilla Naantalin voimalaitoksessa ja Orikedon biolämpölaitoksessa sekä lämmön talteenottona Kakolan lämpöpumppulaitoksessa. Lisäksi meillä on runsaasti varakapasiteettia, joka toimii pääasiassa kevyellä polttoöljyllä. Varalämpölaitoksia tarvitaan kovimmilla talvipakkasilla ja vikatilanteissa", Sihvo kertoo.

Myös kaukolämpöverkkoa kartoitetaan mahdollisten vuotokohtien tunnistamiseksi jatkuvasti. Kartoitusta tehdään esimerkiksi kaukolämpöverkon säännöllisillä helikopterilennoilla kuvaten.

"Kaukolämpöverkko ei ole samalla tavoin sään armoilla kuin sähköverkko. Silti sitäkin uusitaan järjestelmällisesti vikojen ja vuotojen ehkäisemiseksi. Kartoitamme vuosittaisille tarkastuslennoilla kaukolämpöverkkomme tilannetta ja tunnistamme korjauskohteita kartoituksen perusteella", Sihvo kertoo.

Varautumista eri tilanteisiin

Hyvä toimitusvarmuus on myös varautumista erilaisiin poikkeustilanteisiin. Viime talvena energiakriisin myötä keskustelutti ennen kaikkea sähkön riittävyys eli mahdollisen sähköpulan uhka ja polttoaineiden saatavuus. Erilaisiin skenaarioihin varaudutaan suunnittelemalla ja harjoittelemalla ja omia poikkeustilanteiden valmiuksia ylläpitämällä.

Turku Energia Sähköverkkojen asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli viime vuonna 7 minuuttia 26 sekuntia. Parannusta edelliseen vuoteen oli noin puolitoista minuuttia. Vaikka toimitusvarmojen verkkojen eteen tehdään jatkuvasti töitä, silti vika saattaa joskus yllättää.

"Useimmat asiakkaistamme eivät joudu kokemaan yhtään sähkökatkoa vuodessa, mutta muutamien kohdalle saattoi osua useamman tunninkin sähkönjakelun keskeytys. Suunnittelemattomista sähkökatkoista suurin osa on paikallisia ja suhteellisen lyhytkestoisia. Johdon päälle kaatunut puu, varomaton maankaivuu ja komponenttien vikaantuminen omia aikojaan ovat tyypillisiä häiriön aiheuttajia. Pystymme yleensä palauttamaan sähköt useimpiin käyttöpaikkoihin muutamassa minuutissa. Jos emme löydä vikaa heti tai sen paikka on korjauksen kannalta hankala, sen lähistöllä sähkökatko voi venyä", Uurasjärvi sanoo.

Turku Energian kaukolämmön asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli viime vuonna 36 minuuttia. Tämäkin luku on huippuluokkaa, sillä keskimäärin suomalainen kaukolämpöasiakas jää ilman lämmitystä hieman alle kaksi tuntia vuoden aikana.

"Asukas ei välttämättä edes huomaa kaukolämpöhäiriötä, sillä rakennus ja rakenteet jäähtyvät hitaasti. Ensimmäisenä häiriön huomaa yleensä lämpimän käyttöveden loppumisesta", toteaa käyttöinsinööri Lasse Sihvo.

Yllättävien sähkö ja lämpökatkojen osalta myös asiakkaiden oma varautuminen on tärkeää. Turku Energia on koonnut verkkosivuilleen kattavan listan, miten sekä sähkön että lämmön asiakkaat voivat itse varautua ennalta keskeytyksiin.

Varaudu sähkökatkoihin

Varaudu lämpökatkoihin

Sähkökatkoista tieto omaan puhelimeen

Osana toimitusvarmaa palvelua on tiedottaminen niin ennakoidusta kuin äkillisistä keskeytyksistä.  Sähköverkkojen ja lämmön katkoista tiedotetaan monikanavaisesti Turku Energian kanavissa, suoraan asiakkaille, keskeytyskartoilla tai sähköverkkojen katkoista myös asiakaskohtaisesta asiakkaan itse niin valitessaan. Asiakkaat voivat tilata omaa käyttöpaikkaa koskevista sähkökatkoista tiedon tekstiviestillä tai sähköpostitse EnergiaOnline-palvelun kautta.

"Suosittelen, että asiakkaamme tilaisivat verkkosivuiltamme tekstiviesti- tai sähköpostipalvelun, jonka avulla ilmoitamme suunnitelluista keskeytyksistä. Vain tällä tavalla voimme varmistua, että viestit menevät oikeaan osoitteeseen ja asiakkaat saavat tarvitsemansa tiedon. Käytämme myös ennakkoon tiedossa olevissa katkoissa Postin palveluja, mutta tekstiviestiin verrattuna postikortti on hidas. Ilmoitamme ennakoitujen huoltokatkojen ajan mahdollisimman tarkasti, jotta sähkön käyttäjät voivat varautua siihen", Uurasjärvi sanoo

Sähkökatkojen tavoin kaukolämpökatkoista suuri osa on ennalta tiedossa ja liittyy huoltotöihin ja niistä tiedotetaan asiakkaita hyvissä ajoin. Kaukolämmön asiakkaat ovat kuitenkin usein taloyhtiöitä eivätkä yksittäisiä asukkaita, jolloin on taloyhtiön tehtävä kertoa asukkaille katkon ajankohdasta. Ajantasaista kaukolämpöverkon huolto- ja vikatilannetta voi seurata lämmön omalta keskeytyskartalta.

Tilaa tekstari- ja sähköpostitiedotteet sähkökatkoista

Turku Energian ammattilaiset päivystävät läpi vuorokauden

Sähkön ja lämmön jakelulla on jatkuva päivystys vikatilanteita varten. Sähköverkkojen ja lämmön ammattilaiset valvovat verkkojen tilannetta ympäri vuorokauden ja mahdollisiin vikatilanteisiin tartutaan heti. Soitto päivystysnumeroon ei silti ole ensimmäinen asia, joka kannattaa tehdä, jos pistorasiasta ei tule sähköä.

– Autamme ja opastamme aina. On kuitenkin hyvä tarkistaa ensin, onko sulake palanut tai laitteen vikavirtasuoja lauennut. Kannattaa myös katsoa Turku Energia Sähköverkkojen verkkosivujen keskeytyskartasta, näkyykö vika siellä. Jos myös naapureilta näyttää olevan sähköt poissa eikä myöskään tekstiviesti- ja sähköpostipalvelumme ole kertonut katkosta, on vikailmoitus paikallaan, Uurasjärvi neuvoo.

Myös kaukolämmöllä on verkossa keskeytyskartta. Kaukolämpöverkon viat voivat olla vaikeita havaita ja niiden vaikutus on laaja, ja siksi kaukolämmön valvomossa suhtaudutaan myös omakotitaloista tuleviin vikailmoituksiin aina vakavasti.

– Lähetämme usein päivystäjän katsomaan tilannetta. Vika saattaa löytyä asiakkaan laitteista, mutta on kokonaisuuden kannalta järkevää tarkistaa, mistä on kysymys, Sihvo kertoo.

Yleisön apu voi nopeuttaa vian löytymistä niin lämpö- kuin sähköverkostakin. Jos huomaa esimerkiksi höyryä tupruavan kadulla paikassa, jossa sitä ei yleensä näy, on hyvä soittaa päivystysnumeroon. Toinen lämpövuodosta kertova havainto on yllättävä sula paikka talvisella kadulla.

Sähkölinjan päälle kaatuneesta puusta, alhaalla roikkuvasta sähköjohdosta tai vioittuneesta sähkökaapista kannattaa niin ikään ehdottomasti ilmoittaa. Jos sähköverkon vika uhkaa turvallisuutta tai on tapahtunut henkilövahinkoja, on soitettava ensin hätänumeroon 112 ja tehtävä vikailmoitus vasta sen jälkeen.

Päivystyspuhelin sähkö- tai lämpöverkon vikatilanteita varten: soita 0800 02001

Sähkönjakelun keskeytyskartta

Lämmönjakelun keskeytyskartta