Sähköenergian alkuperä vuonna 2022

Turku Energian asiakkaille myyty sähkö jakautui vuonna 2022 energialähteittäin seuraavasti:%
Uusituvat energianlähteet49,2 %
Fossiiliset energianlähteet ja turve10,4 %
Ydinvoima 40,4 %

Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt: 70,11 g/kWh

Käytetyn ydinpolttoaineen määrä: 1,33 mg/kWh

Turku Energian myymän alkuperältään varmentamattoman sähkön alkuperä jakaantui näin:%
Uusituvat energianlähteet17,3 %
Fossiiliset energianlähteet ja turve17 %
Ydinvoima65,7 %

Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt: 114,04 g/kWh

Käytetyn ydinpolttoaineen määrä: 2,17 mg/kWh

Sähkön alkuperäjakauma on laskettu käyttäen Energiaviraston ilmoittamaa Suomen kansallista jäännösjakaumaa ja Turku Energian hankkimia alkuperätakuita.

Jäännösjakauma sisältää fossiilisilla polttoaineilla ja ydinvoimalla tuotetun sähkön sekä sen osuuden uusiutuvan sähkön tuotannosta, jota ei ole myyty alkuperätakuina erikseen.

Energiavirasto julkaisee jäännösjakauman vuosittain kesäkuussa. Luvut päivitetään verkkosivuillemme tämän jälkeen.

Kaukolämmön alkuperä vuonna 2023

Uusiutuvien energialähteiden osuus vuonna 2023 oli 87 %.

Uusiutuvan energian osuuden kasvaessa kaukolämmön päästöt vähenevät koko ajan. Vuonna 2023 kaukolämmön ominaispäästöt Turun seudulla olivat 38 kgCO2/MWh myytyä energiaa kohden. Ominaispäästöt on laskettu hyödynjakomenetelmällä. Edellisen vuoden luvut päivitetään verkkosivuillemme aina alkuvuodesta.

Voit vertailla eri kuntien ja kaukolämpöyhtiöiden ominaispäästöjä Paikallisvoima ry:n Kaukolämmön päästölaskurissa.

Ota yhteyttä, niin annamme arvion myös tulevien vuosien ominaispäästöistä.

Kaikki jäähdytysratkaisumme ovat aina 100 % hiilineutraaleja ja ominaispäästöt 0 kgCO2/MWh myytyä energiaa kohden.