Pidämme huolta henkilöstöstämme

Meillä viihdytään.

Oma henkilöstö on tärkein pääomamme. Lähtökohtamme on tasa-arvoa, monimuotoisuutta, turvallisuutta ja avointa keskusteluilmapiiriä tukeva työympäristö ja -yhteisö. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa. Haluamme, että jokainen voi kehittyä työssään ja vaikuttaa omaan työhönsä.

Seuraamme säännöllisesti henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota ja tartumme aktiivisesti kehityskohteisiin. Johtoajatuksenamme on, että jokainen turkuenergialainen on motivoitunut, viihtyy työssään ja kokee onnistumisen tunteita yhdessä toisten kanssa. Autamme myös toinen toisiamme onnistumaan. Työhyvinvoinnin kehittämistä ohjaa työhyvinvointistrategiamme.

Turkuenergialaiset viihtyvät yhtiössä hyvin. Tästä kertoo työsuhteen keskipituus, joka on noin 14 vuotta. Meillä työskentelee noin 330 ammattilaista erilaisissa tehtävissä. Työllistämme vuosittain myös runsaasti kesätyöntekijöitä ja tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden tehdä opinnäytetöitä. Kehitämme työntekijäkokemusta ja pyrimme varmistamaan, että Turku Energia on houkutteleva ja vetovoimainen alueellinen työnantaja.

Nolla tapaturmaa

Turvallinen työympäristö on työyhteisömme kulmakiviä ja kehitämme sitä jatkuvasti. Huoltovarmuuskriittisenä toimijana pidämme työturvallisuutta ykkösasiana sillä ilman henkilöstöämme emme voi toteuttaa yhteiskunnallisia velvoitteitamme. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.

Lue lisää vastuullisuusraportistamme