Miksi kaukolämpö? 10 hyvää syytä pysyä kaukolämmössä

ilmakuva kaupunkiin syksyllä
25.9.2023

Kaukolämmitys on Suomen ylivoimaisesti yleisin lämmitysmuoto, ja Turun seudulla jo yli 200 000 ihmistä asuu kaukolämmitetyssä kodissa. Kaukolämpö on myös ympäristöystävällinen valinta ja 100-prosenttisesti palvelutuote. Kokosimme 10 hyvää syytä, miksi kaukolämpö on hyvä valinta myös tulevaisuudessa.

Kaukolämpö on palvelua

Lämpöyhtiö huolehtii lämmön toimittamisesta kiinteistöön ympäri vuorokauden. Lisäksi se myös opastaa asiakasta laitteiden käytössä, seuraa järjestelmän toimintaa ja lämmönkulutusta sekä antaa vinkkejä energiansäästöön. Kaukolämpöyritykset ovat alansa asiantuntijoita ja perillä sen kehitysaskeleista, viimeisimmistä suosituksista sekä uusimmista laitteistoista. 

– Kannustamme Turku Energialla asiakkaitamme energiatehokkuuteen, ja tarjoamme myös avustavaa palvelua, jossa on mukana puolueeton konsultti mahdollisia energiatehokkuustoimia määrittämässä, Turku Energian tuoteryhmäpäällikkö Lotta Lyytikäinen vinkkaa.

Huoleton lämmitysmuoto

Useimmat muut lämmitysmuodot, kuten öljylämmitys ja maalämpö, ovat tavallisesti kokonaan asiakkaan vastuulla. Kun laitteisto on kerran hankittu ja asennettu, asiakkaan on huolehdittava kunnossapidosta, säädöistä sekä polttoaineesta itse. Jos laitteet hajoavat keskellä yötä, apua voi olla hankala saada. Kaukolämmityksen suuri etu on se, että palveluntarjoaja vastaa järjestelmän ylläpidosta ja siitä, että lämmöntoimitus kiinteistöön on katkeamatonta. Jos ongelmia ilmenee, apu on lähellä

– Mikäli laitteiden ylläpidosta haluaa tehdä erityisen huoletonta, huoltotoimet sekä tarvittaessa uudet lämmönjakolaitteet on myös mahdollista ostaa palveluna Turku Energian kautta, Lyytikäinen toteaa.

Toimitusvarmaa lämpöä

Suomalaisen kaukolämmön toimitusvarmuus on huippuluokkaa. Käytännössä siis kaukolämpöasiakas jää ilman lämmitystä keskimäärin alle kaksi tuntia vuoden aikana. Turku Energian toimitusvarmuus on ollut jo pitkään 99,99 %. Jos kuitenkin lämmönjakelussa ilmenee ongelmia, lämpöyhtiö ratkaisee ne asiakkaan puolesta.

Ympäristöystävällinen lämmitysmuoto

Vaikka kaukolämmityksellä on pitkä historia, se ei suinkaan ole vanhanaikainen tapa lämmittää koti. Sen lyömätön etu on mahdollisuus yhdistää tuotannossa eri polttoaineita. Esimerkiksi Turku Energian kaukolämmön tuotannossa uusiutuvien polttoaineiden osuus on jo noin 80 %.

Uusiutuvaa lämpöä jo nyt

Turku Energian kaukolämpötuotanto on kokonaisuutena menossa vauhdilla kohti hiilineutraaliutta. 

– Olemme sitoutuneet Turun kaupungin tavoitteeseen olla täysin hiilineutraaleja myydyn kaukolämmön osalta vuoteen 2029 mennessä, ja isoimmat laitosinvestoinnit tällä saralla on jo tehty. Toisin sanoen kaukolämpöasiakkaanamme saavutat hiilineutraaliuden lämmityksen osalta tämän vuosikymmenen aikana ilman, että sinun tarvitsee tehdä sen suhteen erillisiä investointeja, Lyytikäinen sanoo. 

Täysin päästötöntä kaukolämpöä on kuitenkin tarjolla sitä haluaville asiakkaille jo nyt. Turku Energian fossiilivapaan kaukolämmön saa käyttöönsä hankkimalla Ekotakuu Lämpö -lisäpalvelun, joka kuuluu Energiaviraston ylläpitämään lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuujärjestelmään. Kyseessä on siis todistetusti uusiutuvaa kaukolämpöä.

Huomaamattomat lämmityslaitteet

Monen muun lämmitysmuodon vaatima laitteisto vie paljon tilaa ja vuosien mittaan runsaasti korjaamista tai päivittämistä. Esimerkiksi maalämpöön vaihtaminen edellyttää toisinaan myös remonttia tai laajennusta kiinteistön tekniseen tilaan. Kaukolämmön lämmityslaitteet ovat yksinkertaisia, pitkäikäisiä ja vievät vain vähän tilaa.

Joustava lämmitysjärjestelmä

Kiinteistöön tehtävät muutokset on aina otettava huomioon myös lämmityksen näkökulmasta. Laajentumisella tai remontin myötä energiatehokkuuden parantumisella on lähes aina vaikutusta myös lämmitystehon tarpeeseen. Kaukolämpö on helposti skaalautuva, joten sitä on mahdollista kasvattaa tai pienentää kiinteistön tarpeiden mukaisesti.

Nykyaikainen lämmitysmuoto

Kun kaukolämpö otettiin Suomessa käyttöön 1950-luvulla, ei päästöttömästä energiantuotannosta ollut puhettakaan. Kaukolämmön idea oli kuitenkin siinä mielessä aikaansa edellä, että se ei ole mihinkään tiettyyn energiantuotantomuotoon sidottu. Sen ansiosta kaukolämpö on aina nykyaikainen lämmitysmuoto ja mahdollistaa uusien energianlähteiden hyödyntämisen. 

– Kaukolämpö on joustavuutensa ansiosta loistava vaihtoehto heille, jotka haluavat hyödyntää uusia ja ympäristöystävällisiä energianlähteitä tai toivovat ratkaisun pysyvän mukana sekä kiinteistönsä että energia-alan muutoksissa tulevaisuudessa, Lyytikäinen kertoo.

Avoin uudistuksille

Kaukolämpöön on myös mahdollista yhdistää erilaisia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, kuten poistoilman lämmön talteenottoa. Kun järjestelmästä saadaan koko ajan tarkempaa ja ajantasaisempaa mittaustietoa, voidaan luoda entistä tarkempia kulutusennusteita. Näin kaukolämpöjärjestelmää on mahdollista optimoida koko ajan.

Maltilliset lämmityskustannukset

Suomessa lämmitys vie vuositasolla paljon energiaa ja siten se haukkaa ison osan kotitalouksien rahoista. Eri lämmitystapojen väliset kustannuserot voivat olla yllättävänkin suuria. 

Kaukolämpöasiakas maksaa ennen kaikkea vaivattomasta ja vastuullisesta lämmityksestä. Myös kaukolämmön hintakehitys on perinteisesti ollut kuluttajan mieleen, ja näyttää siltä, että tulevaisuudessakin hinta on verrattain vakaa. Uusiutuvien energianlähteiden osuus tuotannossa kasvaa entisestään, joten fossiilisten polttoaineiden merkitys kaukolämmön hinnan määrittäjänä pienenee koko ajan. 

Lue lisää kaukolämmöstä ja sen eduista 

Päivitetty 25.9.2023