Turku Energian sertifikaatit

Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät

Turku Energian johtamisjärjestelmään kuuluvat laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät, jotka kaikki sertifioitiin vuonna 2004.

Sertifiointi takaa sitoutumisen jatkuvaan parantamiseen säännöllisten auditointien ja johdon katselmusten myötä.

Kaukolämmön ja -jäähdytyksen Ekotakuu

Ekotakuu Lämpö ja Ekotakuu Jäähdytys -tuotteilla takaamme, että asiakkaan ostama kaukolämpö tai -jäähdytys on tuotettu 100 % uusiutuvasti. Ulkoinen todentaja varmentaa tuotteet vuosittain.