Uusiutuvat energialähteet

Tavoitteenamme on kasvattaa uusiutuvia ja päästöttömiä energialähteitä tuotannossamme ja hankinnassamme. Turku Energia on sitoutunut olemaan hiilineutraali viimeistään tämän vuosikymmenen lopulla, mutta tavoite tullaan todennäköisesti saavuttamaan etuajassa.

auringonkukkipelto, jonka taustalla on sähköjohto

Tuulivoima – ekologista, edullista ja kotimaista

 • Tuulivoimalat muuntavat pyörivien lapojensa välityksellä tuulen liike-energian sähköksi.

 • Tuulesta kerätty energia on täysin päästötöntä.

 • Tuulisähkön käyttö pienentää hiilijalanjälkeäsi 5 % vuodessa.

 • Tuulivoima tuo Suomeen miljoonaluokan investointeja.

 • Tuulivoima on kuulunut Turku Energian myymien sähkösopimusten energialähteisiin jo yli 20 vuoden ajan. Tavoitteenamme on lisätä huomattavasti tuulisähkön hankintaa.

Vesivoima – puhdasta ja tärkeää säätösähköä

 • Vesivoimalat muuntavat virtaavan veden liike-energian sähköksi.

 • Vesivoima on tärkein uusiutuvan sähkön tuotantomuoto Suomessa.

 • Vesivoimalaitoksia voidaan käynnistää, säätää ja pysäyttää nopeasti energiantarpeen muutosten mukaan. Tämän takia vesivoimaa pidetään parhaana ja edullisimpana säätövoimana.

 • Vesivoima on ympäristölle puhdas energiantuotantomuoto, josta ei aiheudu päästöjä tai jätteitä ilmaan, veteen tai maaperään.

 • Vesivoimalla tuotettu energia on merkittävässä osassa Turku Energian myymissä kuluttajasähkösopimuksissa. Pyrimme lisäämään vesivoimalla tuotetun energian hankintaa entisestään.

Aurinkoenergia – ehtymätöntä energiaa taivaalta

 • Aurinkopaneelit muuntavat auringonsäteilyn tuoman energian käyttökelpoiseksi sähköksi valosähköisen ilmiön avulla.

 • Aurinkovoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on toistaiseksi alle prosentin luokkaa, mutta tuotantopotentiaaliltamme olemme Keski-Euroopan maiden veroinen. Aurinkoenergian hyödyntäminen tulee Suomessa lisääntymään tulevaisuudessa.

 • 100 kWp:n aurinkovoimala vähentää hiilidioksidipäästöjä 12 tonnia vuodessa. Se vastaa noin 36 henkilön edestakaista lentomatkaa Helsingistä Lontooseen.

 • Turku Energialla on aurinkovoimaloita sekä omaan että asiakkaidensa käyttöön. Myymme aurinkopaneeleja niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaille.

Bioenergia – vihreää energiaa sivuvirroista

 • Bioenergia tarkoittaa energiaa, joka syntyy esimerkiksi polttamalla biopolttoaineita eli biomassaa. Biopolttoaineita ovat mm. saha- ja metsäteollisuuden sivutuotteet eli sahanpuru, puunkuoret ja puuhake sekä jätepuu, pahvi ja pelletit.

 • Bioenergia on merkittävin uusiutuvan lämpöenergian lähde Suomessa. Biosähköä syntyy laitoksissa, joissa tuotetaan samanaikaisesti lämpöä.

 • Bioenergia luokitellaan hiilidioksidineutraaliksi. Biomassan poltossa vapautuu hiiltä, mutta se sitoutuu lopulta takaisin uuteen kasvavaan biomassaan.

 • Bioenergia on olennaisessa osassa Turku Energian kaukolämmön tuotannossa. Sillä pystytään korvaamaan esimerkiksi kivihiilen käyttöä, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

 • Bioenergia tulee pääasiassa metsäteollisuuden sivuvirroista, joten puita ei kaadeta Turku Energian lämmön ja sähkön tuottamiseksi.

Geoterminen energia – lämpöä maan uumenista

 • Geoterminen lämpö on maan kuoreen varastoitunutta ikivanhaa lämpöä. Sitä syntyy myös lisää maan sisuksissa alkuaineiden luonnollisen puoliintumisen seurauksena.

 • Geoterminen lämpö on eri asia on kuin maalämpö.

 • Geoterminen energia tuotetaan poraamalla maahan kaksi lämpökaivoa, jotka ulottuvat kilometrien syvyyteen. Toisesta reiästä syötetään vettä kovalla paineella maan alle. Kun vesi on kuumentunut maaperässä, se nousee toisesta reiästä ylös.

 • Geotermisessä lämmöntuotannossa ei käytetä lainkaan polttoaineita, joten laitos ei tuota ilmakehään päästöjä, eikä kaatopaikalle tuhkakasoja.

 • Geotermisiä laitoksia on käytössä useissa maissa.

Hukkalämpö hyödyksi,
ei harakoille

 • Teollisessa tuotannossa syntyy usein hukkalämpöä erilaisten prosessien sivutuotteena. Hukkalämpöä voidaan ottaa talteen ja hyödyntää uudelleen joko suoraan lämpönä tai lämpöpumpun kanssa.

 • Hukkalämpöä voidaan ottaa talteen esimerkiksi savukaasuista, poistokaasuista ja -höyryistä, jätevedestä ja jäähdytyksen lauhdelämmöstä.

 • Hukkalämmön voi hyödyntää laitoksen omassa tuotantoprosessissa tai sen voi myydä esimerkiksi kaukolämpöverkkoon.

 • Hukkalämmön hyödyntäminen parantaa tuotantolaitoksien energiatehokkuutta sekä vähentää polttoaineiden tarvetta ja päästöjä.

 • Huomattava osuus Turku Energian kaukolämmöstä tuotetaan hukkalämmöllä.