Louna Tunti – Alltid el till rätt pris.

Med hjälp av elavtalet Louna Tunti kan du dra nytta av variationerna i elpriserna och minska din egen elräkning. Dessutom får du dussintals olika kundförmåner!

0,38 c/kWh+ timpriset på börselGrundavgift: 3,99 €/månPrismoms: 24 %Avtalet gäller tills vidare

Ett timpriserat elavtal

Ett timpriserat elavtal följer börspriset på el per timme. Energipriset i elavtalet Louna Tunti bildas av Nord Pool-elbörsens konsumtionsvägda Spot-pris för det finländska prisområdet. På fakturan visas energipriset som faktureringsperiodens medelpris.

Du kan få en mindre elräkning genom att utnyttja de stunder då elen är som billigast. Till exempel kan du värma bastun endast när priset är förmånligare.

Om din elförbrukning är inriktad på dyrare timmar kan din elräkning bli högre än vanligt. Det kan förekomma säsongsvariationer i timpriset på el, till exempel under eldningssäsongen kan den genomsnittliga prisnivån vara betydligt högre.

Louna Tunti -kontraktet är endast lämpligt för platser där nätbolaget kan avläsa mätutrustningen på timbasis. Priserna gäller tills vidare.

Om du behöver att ditt elavtal ska träda i kraft samma dag, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt.

Fördelar av Louna Tunti -elavtal

Alltid konkurrensutsatt elpris

Du betalar varje timme det pris som elen kostar på marknaden, med en liten förmedlingsavgift. Prissättningen för Louna Tunti -elavtalet är transparent.

Timpriserna ser du dagen innan

Du kans se timpriserna i förväg en dag innan t.ex. i Fingrids Tuntihinta mobilapplikation, som du också kan ladda ner till din telefon.

Utnyttja variationerna i elpriset

Du kan spara på din elfaktura genom att flytta din förbrukning till billigare timmar genom att schemalägga eller planera din elförbrukning i förväg.

Avtalet gäller tills vidare

Avtalet kan sägas upp om så önskas med 14 dagars varsel.

Genomsnittliga spotpriset

Villkor av Louna Tunti -elavtal

  • Avtalet gäller tills vidare och du kan sägas upp om med 14 dagars varsel.

  • Energin i elavtalet Louna Tunti produceras med olika elproduktionsformer: 82,3% förnybart, 8,2% fossila bränslen, 9,5% kärnkraft. Genom att välja tjänsten Ekotakuu (0,99 €/mån.) får du din el som 100 % förnybar energi.

  • På detta avtal tillämpas de villkor för Åbo Energis elförsäljning som gäller vid den aktuella tidpunkten. På de aktuella serviceavgifter kan du bekanta dig med på den samma adressen

  • Den årliga energimängden i konsumentkundens elavtal kan vara maximalt 60 000 kWh. Om konsumentkundens årliga förbrukning överstiger ovan nämnda belopp, byts avtalet ut mot ett som bättre motsvarar förbrukningsbeloppet. Om du är företagskund, se våra elavtal för företag (på finska).

Som stamkund får du mer än 70 olika förmåner, bland annat restauranger, teatrar, bilaffärer, inredningsbutiker och fritidsintressen. Läs mer om förmåner på finska.

Tilläggstjänster

Ekotakuu

Energin i detta elkontrakt genereras från olika typer av kraftverk. Genom att beställa en extra Ekotakuu-tjänst köper vi den el du använder från vattenkraftverk. Med Ekotakuu tjänst ändrar du ditt energikontrakt till 100 % vattenkraft.

Tjänsten kostar 0,99 €/mån. Tjänsten faktureras i samband med din elfaktura. Du får i bruk tjänsten när du gör elavtal eller genom att kontakta vår kundtjänst. Ekotakuu-tjänsten gäller tills vidare och följer elavtalets gilltighet.

Som kund hos oss får du lojalitetsförmåner och rabatter

Eturinki är Åbo Energis kundprogram, genom vilket du får ekonomiska fördelar från tiotals företag och nätbutiker. Du får automatiskt dra nytta av olika förmåner när du är en konsument av el eller värme. Förmånerna kan användas i butiker genom att antingen visa ditt elektroniska eller pappersrabattkort.

Skaffa finska solpaneler utan installationsbekymmer
En elbilsladdningsstation för ditt hem? Få det från oss.