Turku Energia Sähköverkot Oy

Elens väg till ditt hem eller företag går alltid via kablar och linjer för lokala elnätsföretag. Eldistributionen inom området Åbo stad hanteras huvudsakligen av Turku Energia Sähköverkot Oy.

en man som står bredvid en skåpbil på ett fält

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra leveranssäkerhet

Vi tar hand om leveransen av elenergi till kunderna i vårt affärsområde. Vi utvecklar vårt elnät för att möta våra kunders behov. Vårt mål är högkvalitativ och prisvärd eldistribution. Vår prissättning är en av de förmånligaste i landet i en rikstäckande jämförelse.

Vårt distributionsnät täcker nästan hela Åbo

Om du bor eller arbetar i Åbo stads område, utom stadsdelen Patis, är Turku Energia Sähköverkot Oy det företag som du ingår avtal med relaterade till elnätsverksamhet.

Vi ansvarar för distribution och överföring av el i det område som visas på kartan.

Om du också behöver ett elavtal, ingå det med det elförsäljningsföretag du väljer.