Inhemska solpaneler till egnahemshus

Beställ solpaneler av oss – du får produkter av toppkvalitet och en rejäl ersättning för solenergin du producerar. Våra experter betjänar dig under hela processen och också efter den.

en man och kvinna som sitter ovanpå en solpanel

Det bästa panelpaketet till ditt tak

Planerade särskilt för finska förhållanden

I solpanelerna som tillverkas i Salo används högklassiga råvaror och produktionsteknik. Panelerna tål de nordiska krävande förhållandena utmärkt och deras energiproduktion är av toppklass.

Skaffa solpaneler till ditt tak enkelt

  • Begär en offert enkelt via vår webbplats. Våra experter utför kartläggningen av ditt hem, planeringen i anslutning till anskaffningen av solpanelerna samt mätningarna.

  • Du kan behöva byggnads- eller åtgärdstillstånd för att installera solpaneler.

  • Vi installerar solpanelerna under en arbetsdag. Vi introducerar dig i användningen av systemet. Samtidigt ansluter vi ditt solenergisystem till elnätet.

  • Ingå ett avtal för småskaliga elproducenter med oss, så betalar vi dig en rejäl ersättning när du producerar mer solenergi än du förbrukar.

  • Nu är du småskalig elproducent! Du kan använda både el som köpts av ett elbolag och el från din egen produktion parallellt i din fastighet.