Det bästa panelpaketet till ditt tak

Högklassiga solpaneler

Våra inhemska solpaneler är tillverkas av Salo Tech Oy. Panelerna lämpar sig bra för de nordiska förhållandena. Även installationsställningarna är inhemska.

Garanterat hållbart paket

Solpanelerna som tillverkas av Salo Tech har 25 års effektproduktionsgaranti, installationsställningarna har upp till 30 års garanti. Du får även garanti på de övriga delarna, dvs. panelernas funktion är garanterad för många år framåt.

Effektivt smartpaket

Det bästa alternativet till en tomt med skuggningar från t.ex. träd, eftersom paketet innehåller panelspecifika servomotorer och webbaserad uppföljning av produktionen med en smart inverter.

Mindre elräkning

Din elräkning minskar både vad gäller den köpta elen och elöverföringen när du själv producerar el. Dessutom betalar vi dig en rejäl ersättning för den solenergi som du själv inte konsumerar.

Högklassiga inhemska solpaneler

I Louna Solar Optimi-solpanelpaketens pris ingår:

Installation

  • Resor på 100 km:s radie från Salo.

  • Installation på snedtak, enhetliga panellister, tegel-, filt- eller plåttak.

  • Lyftarbetet om fastighetens takfotshöjd är högst 3,5 m.

  • Installation av invertern till internet.

  • Solpanelpaketet ansluts till fastighetens lediga säkringsutgångar.

Tillbehör

  • Säkerhetskoppling

  • Ca. 50 m DC-kabel och ca. 4 m AC-kabel

Tjänster

  • Kontinuerlig övervaknings- och underhållstjänst för solpanelsystemet.

Hur följer jag upp solpanelernas produktion?

Louna Solar Optimi-solpanelsystemet har en Solar Edge-inverter och med hjälp av den kan du följa med din egen elproduktion och få den maximala effekten av varje panel. I videon presenterar vi produktionsstyrningssystemet var du ser produktionen per dag och timme samt effekttal för varje panel. Videon är på finska.

Tekniska data för Louna Solar Optimi-paketet

Solpanelernas basuppgifter

Paneltillverkare: Salo Tech Oy
Panelernas typ: Monokristallin panel
Panelernas effekt: 400 Wp
Antal paneler: från 10 st.
Systemets totaleffekt: från 4 000 Wp
Yta m²: från 19,95 m²
Hela panelsystemets vikt vid installation på snedtak: ca. 15 kg/m2
Hela panelsystemets vikt vid installation på platt tak: ca. 15 kg/m2, eller beroende på objekt om lösvikter används.

Kvaliteten på varje panel kontrolleras på fabriken och deras effektproduktion mäts. Kvalitetssäkringen garanterar att panelen producerar minst den utlovade effekten.

Solpanelens nominella effekt uttrycks i Wp, dvs. watt peak. Solpanelens nominella effekt uttrycks i Wp, dvs. watt peak. Panelens nominella effekt är panelens uppmätta effekt under standardförhållanden. Den verkliga effekten varierar enligt solens strålningseffekt, panelens installationsvinkel och väderstreck, möjliga skuggor och utomhustemperaturen.

Övriga delar

Inverter: SolarEdge SE
Effektoptimerare: SolarEdge S440
Fästen: Salo Tech Oy:s fästen enligt taktyp och -material. Material rostfritt eller syrafast stål.
Monteringsfästen: Salo Tech Oy:s monteringsfästen. Material återvunnet aluminium.
Installationsställningar och -tillbehör: Salo Solars snedtak

Läs mer Salo Solars pdf-broschyr om installationsställningar och -tillbehör för snedtak

Installationstidtabell
  • Installation enligt beställningsboken.

  • Louna Solar Optimi-paketen installeras på 1-2 dagar.

Garanti

Solpaneler: Panelerna har 15 års garanti i fråga om tillverkningsfel och material.
Monteringsfästen: 30 års garanti.
SolarEdge-inverter: 12 års garanti.
SolarEdge-effektoptimerare: 25 års garanti.
Övriga produkter och installation: 10 års garanti
Elproduktionsgaranti: Salo Tech Oy beviljar 25 års elproduktionsgaranti på sina solpaneler. Detta innebär att panelernas effekt ska vara minst 80 % av den utlovade nominella effekten ännu efter 25 år.

Tjänster mot tilläggsavgift (inkl. moms 24 %)

Användning av lyftanordning om fastighetens takfotshöjd är över 3,5 m: 180 €/dygn
Resor om objektet ligger på en radie över 100 km från Salo: 1,30 €/km
Tilläggskostnad om installationen av invertern kräver ett separat besök: 200 €
Förlängning av inverterns garantitid till 20 år: 500 €
Förlängning av inverterns garantitid till 25 år: 700 €
Installation av tilläggssäkringar: 300 €
Jordkabel och tilläggsarbeten i anslutning till det: Från fall till fall
Installation av styrning av andra apparater än varmvattenberedaren: Från fall till fall
Ansvariga mästarens besök i samband med slutsyn: Enligt separat avtal

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Vilket solpanelspaket är du i första hand intresserad av? *
Jag ger Åbo Energi tillåtelse att granska mina pris- och förbrukningsuppgifter som sparats i kundtjänstsystemet.
Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.