Det bästa panelpaketet till ditt tak

Högklassiga solpaneler

Våra inhemska solpaneler är tillverkas av Salo Tech Oy. Panelerna lämpar sig bra för de nordiska förhållandena. Även installationsställningarna är inhemska.

Garanterat hållbart paket

Solpanelerna som tillverkas av Salo Tech har 25 års effektproduktionsgaranti, installationsställningarna har upp till 30 års garanti. Du får även garanti på de övriga delarna, dvs. panelernas funktion är garanterad för många år framåt.

Effektivt smartpaket

Det bästa alternativet till en tomt med skuggningar från t.ex. träd, eftersom paketet innehåller panelspecifika servomotorer och webbaserad uppföljning av produktionen med en smart inverter.

Mindre elräkning

Din elräkning minskar både vad gäller den köpta elen och elöverföringen när du själv producerar el. Dessutom betalar vi dig en rejäl ersättning för den solenergi som du själv inte konsumerar.

Högklassiga inhemska solpaneler

I Louna Solar Optimi-solpanelpaketens pris ingår:

Installation

  • Resor på 100 km:s radie från Salo.

  • Installation på snedtak, enhetliga panellister, tegel-, filt- eller plåttak.

  • Lyftarbetet om fastighetens takfotshöjd är högst 3,5 m.

  • Installation av invertern till internet.

  • Solpanelpaketet ansluts till fastighetens lediga säkringsutgångar.

Tillbehör

  • Säkerhetskoppling

  • Ca. 50 m DC-kabel och ca. 4 m AC-kabel

Tjänster

  • Kontinuerlig övervaknings- och underhållstjänst för solpanelsystemet.

Hur följer jag upp solpanelernas produktion?

Louna Solar Optimi-solpanelsystemet har en Solar Edge-inverter och med hjälp av den kan du följa med din egen elproduktion och få den maximala effekten av varje panel. I videon presenterar vi produktionsstyrningssystemet var du ser produktionen per dag och timme samt effekttal för varje panel. Videon är på finska.

Tekniska data för Louna Solar Optimi-paketet

Solpanelernas basuppgifter

PaneltillverkareSalo Tech Oy
Panelernas typMonokristallin panel
Panelernas effekt400 Wp
Antal panelerfrån 10 st.
Systemets totaleffektfrån 4 000 Wp
Yta m²från 19,95 m²
Hela panelsystemets vikt vid installation på snedtakca. 15 kg/m2
Hela panelsystemets vikt vid installation på platt takca. 15 kg/m2, eller beroende på objekt om lösvikter används.

Kvaliteten på varje panel kontrolleras på fabriken och deras effektproduktion mäts. Kvalitetssäkringen garanterar att panelen producerar minst den utlovade effekten.

Solpanelens nominella effekt uttrycks i Wp, dvs. watt peak. Solpanelens nominella effekt uttrycks i Wp, dvs. watt peak. Panelens nominella effekt är panelens uppmätta effekt under standardförhållanden. Den verkliga effekten varierar enligt solens strålningseffekt, panelens installationsvinkel och väderstreck, möjliga skuggor och utomhustemperaturen.

Övriga delar

InverterSolarEdge SE
EffektoptimerareSolarEdge S440
FästenSalo Tech Oy:s fästen enligt taktyp och -material. Material rostfritt eller syrafast stål.
MonteringsfästenSalo Tech Oy:s monteringsfästen. Material återvunnet aluminium.
Installationsställningar och -tillbehörSalo Solars snedtak

Läs mer Salo Solars pdf-broschyr om installationsställningar och -tillbehör för snedtak

Installationstidtabell

  • Installation enligt beställningsboken.

  • Louna Solar Optimi-paketen installeras på 1-2 dagar.

Garanti

SolpanelerPanelerna har 15 års garanti i fråga om tillverkningsfel och material.
Monteringsfästen30 års garanti.
SolarEdge-inverter12 års garanti.
SolarEdge-effektoptimerare25 års garanti.
Övriga produkter och installation10 års garanti
ElproduktionsgarantiSalo Tech Oy beviljar 25 års elproduktionsgaranti på sina solpaneler. Detta innebär att panelernas effekt ska vara minst 80 % av den utlovade nominella effekten ännu efter 25 år.

Tjänster mot tilläggsavgift (inkl. moms 24 %)

Användning av lyftanordning om fastighetens takfotshöjd är över 3,5 m.180 €/dygn
Resor om objektet ligger på en radie över 100 km från Salo.1,30 €/km
Tilläggskostnad om installationen av invertern kräver ett separat besök.200 €
Förlängning av inverterns garantitid till 20 år500 €
Förlängning av inverterns garantitid till 25 år700 €
Installation av tilläggssäkringar300 €
Jordkabel och tilläggsarbeten i anslutning till detFrån fall till fall
Installation av styrning av andra apparater än varmvattenberedarenFrån fall till fall
Ansvariga mästarens besök i samband med slutsynEnligt separat avtal

Blev du intresserad? Kontakta oss!