Prislista över nättjänster för produktion (över 1000 kVA) i mellan- och högspänningsnät från och med 1.1.2022

Grundavgift

produktmoms 0 %moms 24 %kostnad/mån
Mellanspänningsnät (10 eller 20 kV)150,00186,00€/mån
Högspänningsnät (110 kV)300,00372,00€/mån

Energi som matas in i nätet

produktmoms 0 %moms 24 %kostnad/MWh
Mellanspänningsnät (10 eller 20 kV)0,000,00€/MWh
Högspänningsnät (110 kV)0,000,00€/MWh

Självproducerad energi som förbrukas bakom anslutningspunkten

produktmoms 0 %moms 24 %kostnad/MWh
Konsumtionsavgift, vinterdag (december–februari mån–fre kl. 7–21)8,9611,11€/MWh
Konsumtionsavgift, övriga tider2,553,16€/MWh

Effektavgift för nätansluten produktion

produktmoms 0 %moms 24 %kostnad
Produktionsanläggningens avgift för aktiv effekt1900,002356,00€/MW, år
Energiavgift för kort driftstid3,203,97€/MWh

Energi som tas ut ur nätet

Varje produktionsobjekt ska ha ett gällande nättjänstavtal som berättigar till elanvändning, enligt vilket nättjänstavgifter för förbrukning debiteras enligt prislistan över nättjänster.

Med förbrukning av självproducerad el bakom anslutningspunkten avses den andel av förbrukningen som har producerats bakom anslutningspunkten. Avgiften tillämpas inte på produktionsanläggningens eget bruk.

Produktionsanläggningens avgift för aktiv nettoeffekt fastställs för sådana kraftverk som är direkt eller indirekt anslutna till kundens elnät och som överskrider den aktiva nettoeffekten på 1 MW enligt EU-kommissionens förordning (EU) 543/2013.

En energiavgift för kort driftstid debiteras för de produktionsanläggningar med kort driftstid på vilka produktionsanläggningens effektavgift inte tillämpas. Tillämpning av avgiften avtalas årligen och separat i december föregående år.

På nättjänster som presenteras i prislistan tillämpas de Nättjänstvillkor (NTV) som Energimarknadsverket fastställt och som gäller tills vidare eller nättjänstvillkoren för högspänningsdistributionsnät.