Tuotannon (yli 1000 kVA) verkkopalveluhinnasto keski- ja suurjänniteverkossa 1.1.2022 alkaen

Perusmaksu

alv. 0 %alv. 24 %
Keskijänniteverkko (10 tai 20 kV)150,00186,00€/kk
Suurjänniteverkko (110 kV)300,00372,00€/kk

Verkkoon syötetty energia

alv. 0 %alv. 24 %
Keskijänniteverkko (10 tai 20 kV)0,000,00€/MWh
Suurjänniteverkko (110 kV)0,000,00€/MWh

Liittymispisteen takana kulutettu itsetuotettu energia

alv. 0 %alv. 24 %
Kulutusmaksu, talvipäivä (joulu–helmikuu ma–pe klo 7–21)8,9611,11€/MWh
Kulutusmaksu, muu aika2,553,16€/MWh

Verkkoon liittyneen tuotannon tehomaksu

alv. 0 %alv. 24 %
Tuotantolaitoksen pätötehomaksu1900,002356,00€/MW, vuosi
Lyhyen käyttöajan energiamaksu3,203,97€/MWh

Verkosta otettu energia

Jokaisessa tuotantokohteessa on oltava voimassa oleva sähkön käyttöön oikeuttava verkkopalvelusopimus, jonka mukaan veloitetaan verkkopalveluhinnaston mukaiset kulutuksen verkkopalvelumaksut.

Liittymispisteen takana itsetuotetun sähkön kulutuksella tarkoitetaan sitä osuutta kulutuksesta, mikä on tuotettu liittymispisteen takana. Maksua ei sovelleta tuotantolaitoksen omakäyttöön.

Tuotantolaitoksen nettopätötehomaksu määräytyy asiakkaan sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyneistä voimalaitoksista, jotka ylittävät EU komission asetuksen (EU) 543/2013 mukaan määritetyn 1 MW:n nettopätötehon.

Lyhyen käyttöajan energiamaksua veloitetaan niistä lyhyen käyttöajan tuotantolaitoksista, joihin ei sovelleta tuotantolaitoksen tehomaksua. Maksun soveltamisesta sovitaan vuosittain erikseen edeltävän vuoden joulukuussa.

Hinnastossa esitettyyn verkkopalveluun sovelletaan Energiamarkkinaviraston vahvistamia, kulloinkin voimassaolevia Verkkopalveluehtoja (VPE) tai Suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalveluehtoja (SJVPE).