Sähköverkkotoiminta

Tilaa kytkentä sähköverkkoon

Kaivutyöstä 110 kV, 20 kV ja 10 kV kaapelien läheisyydessä on aina ilmoitettava verkonhaltijalle.

Tee kytkentäpyyntö lomakkeella vähintään 5 työpäivää ennen kaivun aloittamista. Verkonhaltija tekee pyynnön perusteella päätöksen tarvittavista toimenpiteistä.

Toiminta 110 kV-johtokatujen ja -kaapeleiden läheisyydessä

Jos olet aikeissa esimerkiksi kaavoittaa tai rakentaa 110 kV -ilmajohtojohtoalueella tai sen läheisyydessä, otathan ensin yhteyttä meihin. Samoin ota yhteyttä, jos olet suunnittelemassa kaivuhankkeita katualueilla, joissa kulkee 110 kV-kaapeleita. Näin voimme antaa sinulle tarvittavat ohjeet siitä, kuinka voimajohto tulee huomioida hankkeesi suunnittelussa.

Maankaivutyöt sähköverkon läheisyydessä

Kun suunnittelet maankaivutyön aloittamista, selvitäthän kaapeleiden sijainnin etukäteen. Meiltä saat myös kaapelinäytön kaapelin sijainnin varmistamiseksi. Jos kuitenkin vahinko sattuu, ilmoitathan siitä välittömästi meidän vikailmoitusnumeroomme, myös pienissä osumissa suurempien vahinkojen välttämiseksi.

Johtoalueiden raivaus

Parannamme sähköntoimitusvarmuuttamme ennakoivasti tekemällä johtoalueiden raivauksia. Ilmaan pylväiden varaan ripustettua sähköjohtoa sanotaan ilmajohdoksi. Ilmajohtojen verkkoalueilla tehdään säännöllisesti puiden ja muun kasvillisuuden raivaamista. Raivauksien avulla sähkökatkot vähenevät ja varmistetaan turvallinen sähkönjakelu. Lisätietoa aiheesta saat asiakaspalvelustamme.