Vierimetsän hoito

Vierimetsällä tarkoitetaan keskijännitejohdon johtoalueen molemmilla puolilla kasvavaa noin 20 metrin levyistä puustoaluetta, jota nimitetään myös lähialueeksi.

Panostamme sähkölinjojen vierimetsän hoitoon. Tavoitteenamme on vähentää myrskyistä ja lumikuormista aiheutuneita sähkönjakelun keskeytyksiä.

Ilmakuva metsästä, jonka taustalla on järvi
Hoidamme vierimetsiä 9–10 vuoden välein

Myös sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköyhtiöitä parantamaan sähkönjakelun luotettavuutta

Suoritamme vierimetsien hoitoa 9–10 vuoden välein johtoalueraivauksien yhteydessä. Tällöin poistamme vierimetsäalueelta sähkönjakelulle ilmeisen riskin aiheuttavat puut, jollaisia ovat lahot, riukuuntuneet ja johtoon päin kallistuneet puut.

Olemme aina yhteydessä maanomistajiin ennakkotiedotuskirjeellä. Puumääräkartoituksen jälkeen sovimme henkilökohtaisesti puuston käsittelyyn liittyvistä asioista.

Lisää tietoa sähköverkon johtoalueiden raivauksista saat täällä.