Serviceprislista från och med 1.5.2021

Serviceprislistan visar serviceavgifterna i samband med Turku Energia Sähköverkot Oy:s elleverans. Tjänster som inte finns i prislistan enligt överenskommelse.

Anslutningsavgifter i samband med påbörjande av elleverans

Förutsätter att man senast kl. 15 har fastställt att det är säkert att göra kopplingen. Om man meddelar att det är säkert att göra kopplingen senare, förskjuts kopplingen till följande vardag.

Service€, moms 0 %€, moms 24 %
Anslutning till följande dag, beställningen gjord på en vardagavgiftsfriavgiftsfri
Anslutning samma dag50,0062,00

Faktura- och dokumentavgifter

Service€, moms 0 %€, moms 24 %
Extra faktura på kundens begäran, avviker från normal faktureringsperiod7,509,30
Dokumentavgift (intyg, fakturakopior osv.)7,509,30
Avgift för dokument, som timarbete (€/h)52,5065,10

Mätarkontroll

€, moms 0 %€, moms 24 %
Kontroll av mätare på användningsstället på begäran av kunden, då kontrollen visar att mätaren fungerar korrekt60,0074,40
Kontroll av mätare vid leverantören på begäran av kunden, då kontrollen visar att mätaren fungerar korrekt200,00248,0

Besök av montör

Service€, moms 0 %€, alv. 24 %
Besök av montör i onödan, montören kan inte utföra sitt arbete av orsak som beror på kunden40,0049,60

Energirådgivning

Service€, moms 0 %€, moms 24 %
Energirådgivarens hembesök40,0049,60

Försenad betalning av faktura

Service€, moms 0 %€, moms 24 %
Avstängning av el50,00
Avstängning av el (serviceavgift till elförsäljaren)50,0062,00
Återinkoppling av el samma vardag (må–fr). Kopplingen förutsätter att betalningen sker och att man kommer överens om kopplingen före kl. 12. I annat fall utförs kopplingen följande vardag.50,0062,00
Indrivningsbesök50,0062,00

Betalningspåminnelser och andra betalningskrav samt frånkopplings varningar sköter Ropo Capital på uppdrag av Åbo Energi. En påminnelseavgift enligt inkassolagen tas ut för att skicka en betalningspåminnelse. Kostnader för andra åtgärder faktureras av Ropo Capital i enlighet med gällande prislista.

Priserna gäller tills vidare.