Elavtal och priser

Vi säljer el i hela Finland. Det är enkelt att göra ett elavtal och köpa el eftersom elförsäljaren tar hand om alla frågor som rör förändring av säljaren åt dig.

Välj en mätmetod nedan och ge en uppskattning av din årliga konsumtion. Om du inte vet det, välj Allmän el.

i

Som kund hos oss får du lojalitetsförmåner

Som stamkund får du mer än 70 olika förmåner, bland annat restauranger, teatrar, bilaffärer, inredningsbutiker och fritidsintressen.

Eturinki

Skaffa finska solpaneler utan installationsbekymmer

En elbilsladdningsstation för ditt hem? Få det från oss.

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.

Uppskattad årsförbrukning

För att se månadskostnaderna för olika typer av elavtal kan du använda vår exempeluppskattning eller lägga till din egen uppskattning i fältet nedan.

Allmän el

En bostad på 50 m2 med basutrustning förbrukar cirka 1 800 kWh per år.

Nattel

En radhusbostad på 70-90 m2 med direkt elvärme och luftvärmepump förbrukar cirka 7 000 kWh dagenergi och 5 000 kWh nattenergi.

Säsongel

Ett egnahemshus på cirka 120 m2 med vattenburen lagrande golvvärme och vedspis förbrukar uppskattningsvis 4 000 kWh vinterdagsenergi och 8 000 kWh energi för övrig tid.