Louna Helppo – Välj fast månadspris

Välj ett Louna Helppo-paket som motsvarar dina kostnader så vet du precis vad du betalar för din energi varje månad. Du får ett rent energi samvete och dussintals olika kundförmåner!

Louna Helppo S
 • Din årliga förbrukning är under 1 800 kWh.

 • Det bor 1–2 personer i ditt hushåll.

 • Din bostad är 20–30 m2.

 • Du bor i ett höghus.

Prismoms: 24 %
Avtalet gäller tills vidare.
Louna Helppo M
 • Din årliga förbrukning är under 3 000 kWh.

 • Det bor 2–3 personer i hushållet.

 • Din bostad är 40–80 m2.

 • Du bor i ett hög- eller radhus.

Prismoms: 24 %
Avtalet gäller tills vidare.
Louna Helppo L
 • Din årliga förbrukning är under 4 200 kWh.

 • Det bor 3–5 personer i ditt hushåll.

 • Din bostad är 90–100 m2.

 • Du bor i ett hög- eller radhus.

Prismoms: 24 %
Avtalet gäller tills vidare.

Pricer från och med den 1 oktober 2023

Priserna sjunker betydligt mot vintern. Från och med den 1 oktober 2023 sjunker månadspriset för Louna Helppo XS -avtalet med cirka 25 %, Louna Helppo S -avtalet med cirka 22 % och Louna Helppo M -avtalet med cirka 23 % jämfört med priset den 1 april 2023.

Under prissättningsperioden sjönk priserna på bränslen för elproduktion, såsom naturgas och stenkol, något på grund av svagare ekonomiska utsikter och en mild europeisk vintersäsong. Europeiska naturgasreserver har kunnat fyllas på från en ganska bra startpunkt inför nästa vintersäsong. I de nordiska länderna var början på sommaren ganska högtrycksdominerad och torr. Under sommaren ändrades väderbilden och har varit ganska lågtrycksdominerad under en längre tid, och ibland också blåsig, vilket har sänkt tydligt spot- och derivatprisnivåerna. Starten av den kommersiella driften för kärnkraftverket Olkiluoto 3 i Finland har klart förbättrat Finlands energisjälvförsörjning och som följd har priset för finska elområden och prisnivåerna för derivat avtagit.

Så här fungerar ett Louna Helppo-elavtal

 • Avtalet gäller tills vidare.

 • I ett Louna Helppo-avtal betalar du ett fast månadspris som omfattar den mängd energi som ditt valda paket innehåller per månad. Om du går över månadsgränsen faktureras du enligt priset för allmän el enligt Louna Vehreä.

 • Om ditt avtal börjar mitt i en månad faktureras både månadsavgiften och energin som ingår i paketet i förhållande till dagarna.

 • Det lokala nätbolagets överföringspriser ingår inte i paketpriserna här.

Gör avtalet via chatt eller telefon

Kontakta oss i chatten till höger om turkuenergia.fi, öppet mån–fre kl. 8.00–18.00. Vår kundtjänst gör ett avtal för dig.

Eller ring vår kundtjänst: 02 262 8111

Du är också välkommen att göra avtalet i vår onlinetjänst som är öppet 24/7, men tyvärr är tjänsten endast på finska.

Klimatvänligt elavtal

Ren energisamvete

Avtalets el är 100 % förnybar energi. Elektricitet produceras på ett miljövänligt och utsläppsfritt sätt med vindkraft, vattenkraft och biomassa. Genom att välja Tuulitakuu-tjänsten får du din el till 100% vindkraft.

Elförsäljings serviceavgifter

På detta avtal tillämpas de villkor för Åbo Energis elförsäljning som gäller vid den aktuella tidpunkten. På de aktuella serviceavgifter kan du bekanta dig med på den samma adressen.

Avtalet gäller tills vidare

Avtalet kan sägas upp om så önskas med 14 dagars varsel. Avtalpriset uppdateras efter marknadsläget, minst två gånger per år. Prisändringar meddelas via e-post minst en månad före ändringsdatum.

Energimängden max. 60 000 kWh

Den årliga energimängden i konsumentkundens elavtal kan vara maximalt 60 000 kWh. Om konsumentkundens årliga förbrukning överstiger ovan nämnda belopp, byts avtalet ut mot ett som bättre motsvarar förbrukningsbeloppet. Om du är företagskund, se våra elavtal för företag (på finska).

Tilläggstjänster

Ekotakuu Extra, stöd för miljöskydd

Din el produceras med 100 % förnybar energi. Du kan bidra med ännu en miljöinsats med tjänsten Ekotakuu Extra. Vi ger medel som vi får in genom tjänsten till skogsskyddet i Egentliga Finland via Stiftelsen för naturarvet.

Tjänsten kostar 0,50 €/mån. Tjänsten faktureras i samband med din elfaktura. Du får i bruk tjänsten när du gör elavtal eller genom att kontakta vår kundtjänst. Ekotakuu Extra-tjänsten gäller tills vidare och följer elavtalets gilltighet.

Tuulitakuu

Med hjälp av Tuulitakuu-tjänsten ser du till att din el är ren vindkraft. Genom att beställa tjänsten Tuulitakuu mot en tilläggsavgift skaffar vi all din el från vindkraftverk.

Tjänsten kostar 0,50 €/mån. Tjänsten faktureras i samband med din elfaktura. Du får i bruk tjänsten när du gör elavtal eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Som kund hos oss får du lojalitetsförmåner och rabatter

Eturinki är Åbo Energis kundprogram, genom vilket du får ekonomiska fördelar från tiotals företag och nätbutiker. Du får automatiskt dra nytta av olika förmåner när du är en konsument av el eller värme. Förmånerna kan användas i butiker genom att antingen visa ditt elektroniska eller pappersrabattkort.

Skaffa finska solpaneler utan installationsbekymmer
En elbilsladdningsstation för ditt hem? Få det från oss.