Elavtal för hushåll

Vi säljer el i hela Finland. Det är enkelt att göra ett elavtal och köpa el eftersom elförsäljaren tar hand om alla frågor som rör förändring av säljaren åt dig.

Välj en mätmetod nedan och ge en uppskattning av din årliga konsumtion. Om du inte vet det, välj Allmän el.

Som kund hos oss får du lojalitetsförmåner

Som stamkund får du mer än 70 olika förmåner, bland annat restauranger, teatrar, bilaffärer, inredningsbutiker och fritidsintressen.

Vad är skillnaden mellan elavtal?

När du väljer elavtal bör du överväga hur länge du vill att elpriset ska förbli detsamma. Dessutom bör du fundera över om du vill dra nytta av prisnedgångar som ibland inträffar på elbörsen. Elavtal kan klassificeras i fyra kategorier:

  • Ett avtal utan fast tid innebär ett avtal där priset ändras antingen vid de tider som anges i avtalet eller i enlighet med elens marknadspris. Prisändringen meddelas alltid minst en månad i förväg. Dessutom kan du om så önskas byta avtal.

  • Ett tidsbegränsat avtal innebär ett elavtal där priset är detsamma under hela avtalsperioden. Om du åtar dig ett tidsbegränsat elavtal på till exempel 24 månader kan du inte ändra det under avtalsperioden. Om du flyttar till en ny bostad kan du dock enkelt fortsätta med ett tidsbegränsat elavtal även där.

  • Ett timprissatt elavtal följer elens börspris timme för timme. Du kan spara på din elfaktura genom att dra nytta av de billigaste tidpunkterna för elanvändning. Till exempel kan du värma bastun endast när priset är lägre. Ibland kan elpriserna vara höga, men på lång sikt är el från elbörsen i många situationer det mest ekonomiska alternativet. Ungefär 10 % av finländarna väljer el från elbörsen.

  • Ett månatligt prissatt elavtal ger lugn åt dem som inte vill oroa sig för elprisets variationer utan vill veta exakt hur stor den månatliga räkningen kommer att vara i förväg. Elavtalets månadspris inkluderar samma mängd energi varje månad.