Louna Nero kombinerar de bästa sidorna i elavtal

Elavtalet Louna Nero erbjuder en smart kombination av säkerheten med ett avtal till fast pris och förmånligheten med ett timprisavtal. Hälften av din timbaserade elförbrukning faktureras till ett fast pris och hälften till ett spot-pris baserat på marknadspriset.

7,40 c/kWhGrundavgift: 4,90 €/månBörsel: 0,49 c/kWh + 50 % spot-prisPrismoms: 24 %Avtalet är tidsbundet och gäller i 12 mån.

Så fungerar Louna Nero-elavtalet

Ingå ett smart Louna Nero-elavtal

Med ett Louna Nero-avtal faktureras hälften av din timbaserade elförbrukning till ett fast pris och hälften till ett spot-pris baserat på marknadspriset. Förbrukad energi faktureras månadsvis.

Du kan få en mindre elräkning genom att utnyttja de stunder då elen är som billigast. Till exempel kan du värma bastun endast när priset är förmånligare. Om din elförbrukning är inriktad på dyrare timmar kan din elräkning bli högre än vanligt. Det kan förekomma säsongsvariationer i timpriset på el, till exempel under eldningssäsongen kan den genomsnittliga prisnivån vara betydligt högre.

Exempel på elpris för en timme

Du förbrukar 1 kWh el under en viss timme. Av det betalar du 50 %, det vill säga 0,5 kWh till det fasta priset (7,40 cent/kWh) och 0,5 kWh till priset som följer börsel (till exempel 10 cent/kWh), plus den förmedlingsavgift som anges i avtalet (0,49 cent/kWh).

  • Andelen med fast pris (50 %) är 0,5 kWh till priset av 3,70 cent/kWh

  • Priset på börsel (50 %) under timmen i fråga är 10 cent/kWh + förmedlingsavgift på 0,49 cent/kWh, vilket ger totalt 5,245 cent/kWh

Totaltpriset för timmen i fråga: 8,95 cent/kWh

På fakturan ser du det viktade medelpriset för förbrukningen, både för det fasta priset och för delen som följer priset på börsel. I tjänsten EnergyOnline kan du se en detaljerad timfördelning av din förbrukning, som visar både förbrukningsandelarna för det fasta priset och för andelen som följer börsel, samt beloppet för grundavgiften.

Gör avtalet via chatt eller telefon

Kontakta oss i chatten till höger om turkuenergia.fi, öppet mån–fre kl. 8.00–18.00. Vår kundtjänst gör ett avtal för dig.

Eller ring vår kundtjänst: 02 262 8111

Du är också välkommen att göra avtalet i vår onlinetjänst som är öppet 24/7, men tyvärr är tjänsten endast på finska. Om du behöver ett elavtal som ska börja gälla samma dag, kontakta vår kundtjänst direkt.

Varför välja elavtalet Louna Nero?

Dra nytta av fluktuationer i elpriset

Du kan spara på din elfaktura genom att flytta din förbrukning till de mer fördelaktiga tiderna genom att i förväg schemalägga eller planera din elförbrukning.

Du kan se timpriserna dagen innan

Du kan se morgondagens timpriser i förväg, till exempel med Fingrids Timpris-mobilapplikation, som du kan ladda ner till din telefon.

Fast pris ger trygghet

Den fasta delen av Louna Neros elpris förblir densamma under hela avtalsperioden, dvs. 12 månader. Det innebär att förändringar i marknadspriset inte fullt ut påverkar ditt eget elpris.

Koldioxidneutral el utan utsläpp

Den producerade elen i avtalet kommer 100 % från kärnkraft i Finland och andra delar av Europa.

Louna Nero-avtalets villkor och tilläggstjänster

Louna Nero-avtalets villkor
  • Avtalet är tidsbundet och gäller i 12 månader och upphör när tidsfristen löper ut. Om du inte har ingått ett nytt tidsbegränsat avtal, säkrar vi din elförsörjning med ett nytt avtal som gäller tills vidare, som grundar sig på den då gällande leveransskyldigheten av elförsäljningsprodukter.

  • På detta avtal tillämpas de villkor för Åbo Energis elförsäljning som gäller vid den aktuella tidpunkten. På de aktuella serviceavgifter kan du bekanta dig med på den samma adressen.

  • Den årliga energimängden i konsumentkundens elavtal kan vara maximalt 60 000 kWh. Om konsumentkundens årliga förbrukning överstiger ovan nämnda belopp, byts avtalet ut mot ett som bättre motsvarar förbrukningsbeloppet. Om du är företagskund, se våra elavtal för företag (på finska).

  • Som stamkund får du mer än 70 olika förmåner, bland annat restauranger, teatrar, bilaffärer, inredningsbutiker och fritidsintressen. Titta närmare på förmåner på finska.

Ekotakuu Extra -tilläggstjänst

Din el produceras med 100 % förnybar energi. Du kan bidra med ännu en miljöinsats med tjänsten Ekotakuu Extra. Vi ger medel som vi får in genom tjänsten till skogsskyddet i Egentliga Finland via Stiftelsen för naturarvet.

Tjänsten kostar 0,50 €/mån. Tjänsten faktureras i samband med din elfaktura. Du får i bruk tjänsten när du gör elavtal eller genom att kontakta vår kundtjänst. Ekotakuu Extra-tjänsten gäller tills vidare och följer elavtalets gilltighet.

Som kund hos oss får du lojalitetsförmåner och rabatter

Eturinki är Åbo Energis kundprogram, genom vilket du får ekonomiska fördelar från tiotals företag och nätbutiker. Du får automatiskt dra nytta av olika förmåner när du är en konsument av el eller värme. Förmånerna kan användas i butiker genom att antingen visa ditt elektroniska eller pappersrabattkort.

Skaffa finska solpaneler utan installationsbekymmer
En elbilsladdningsstation för ditt hem? Få det från oss.