Gör ett miljövänligt Louna Vehreä-elavtal

Ekologiska Louna Vehreä passar för alla vänner av grön energi. Louna Vehreä följer det nordiska grossistmarknaden. Din el är alltid prissatt rätt och enstaka pristoppar visas inte på din elräkning.

Du får ett rent energisamvete och samt dussintals olika kundförmåner!

På Turku Energia Sähköverkot Oy distributionsnäts område är Louna Vehreä-elavtal vår leveransskyldighetsprodukt.

Välj en mätmetod9,56 c/kWhGrundavgift: 3,98 €/månPrismoms: 24 %Avtalet gäller tills vidare

Gör avtalet via chatt eller telefon

Louna Vehreä -elavtall är lätt att göra

Kontakta oss i chatten till höger om turkuenergia.fi, öppet mån–fre kl. 8.00–18.00. Vår kundtjänst gör ett avtal för dig.

Eller ring vår kundtjänst: 02 262 8111

Du är också välkommen att göra avtalet i vår onlinetjänst som är öppet 24/7, men tyvärr är tjänsten endast på finska.

Om du behöver ett elavtal som ska börja gälla samma dag, kontakta vår kundtjänst direkt. to take effect on the same day, contact our customer service directly.

Priset på elavtalet Louna Vehreä sjunker mycket inför vintern

Under prisperioden sjönk priserna något på bränslen för elproduktion, såsom naturgas och stenkol, på grund av svagare ekonomiska utsikter och den milda vintern i Europa. Naturgaslagren i Europa har fyllts på för nästa vinter i ett relativt bra utgångsläge. I Norden hade vi under försommaren mestadels högtryck och torrt väder. Under sommaren förändrades väderläget och under en längre tid har vi nu haft mestadels lågtryck och ibland även blåsigt, vilket sänkt spot- och derivatpriserna betydligt. I Finland har kärnkraftverket Olkiluoto 3 tagits i drift vilket tydligt förbättrat Finlands egenförsörjning av energi och till följd av detta har Finlands zonpris och derivatpriser utvecklats på ett måttligt sätt.

Från och med den prisperiod som börjar 1.10.2023 kommer priset på allmänel i elavtalet Louna Vehreä att sjunka med cirka 25 procent, priset på dagenergi i nattel med cirka 22 procent och priset på nattenergi i nattel med cirka 18 procent jämfört med 1.4.2023.

Enligt punkt 8.3. i elförsäljningsvillkoren SME 2014 har säljaren rätt att ändra priset i försäljningsavtalet, om orsaken till ändringen är förändringar i säljarens elinköpskostnader. Elavtalet Louna Vehreä gäller tills vidare och avtalet kan sägas upp med två veckors
uppsägningstid i enlighet med punkten 8.8 i SME 2014.

Klimatvänligt elavtal

Ren energisamvete

Avtalets el är 100 % förnybar energi. Elektricitet produceras på ett miljövänligt och utsläppsfritt sätt med vindkraft, vattenkraft och biomassa. Genom att välja Tuulitakuu-tjänsten får du din el till 100% vindkraft.

Elförsäljings serviceavgifter

På detta avtal tillämpas de villkor för Åbo Energis elförsäljning som gäller vid den aktuella tidpunkten. På de aktuella serviceavgifter kan du bekanta dig med på den samma adressen.

Avtalet gäller tills vidare

Avtalet kan sägas upp om så önskas med 14 dagars varsel. Avtalpriset uppdateras efter marknadsläget, minst två gånger per år. Prisförändringar annonseras i kundtidningen Valopilkku. Du kan även se kommande priser i vår EnergiaOnline-tjänst en månad innan prisändringen.

Energimängden max. 60 000 kWh

Den årliga energimängden i konsumentkundens elavtal kan vara maximalt 60 000 kWh. Om konsumentkundens årliga förbrukning överstiger ovan nämnda belopp, byts avtalet ut mot ett som bättre motsvarar förbrukningsbeloppet. Om du är företagskund, se våra elavtal för företag (på finska).

Tilläggstjänster

Ekotakuu Extra, stöd för miljöskydd

Din el produceras med 100 % förnybar energi. Du kan bidra med ännu en miljöinsats med tjänsten Ekotakuu Extra. Vi ger medel som vi får in genom tjänsten till skogsskyddet i Egentliga Finland via Stiftelsen för naturarvet.

Tjänsten kostar 0,50 €/mån. Tjänsten faktureras i samband med din elfaktura. Du får i bruk tjänsten när du gör elavtal eller genom att kontakta vår kundtjänst. Ekotakuu Extra-tjänsten gäller tills vidare och följer elavtalets gilltighet.

Tuulitakuu

Med hjälp av Tuulitakuu-tjänsten ser du till att din el är ren vindkraft. Genom att beställa tjänsten Tuulitakuu mot en tilläggsavgift skaffar vi all din el från vindkraftverk.

Tjänsten kostar 0,50 €/mån. Tjänsten faktureras i samband med din elfaktura. Du får i bruk tjänsten när du gör elavtal eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Som kund hos oss får du lojalitetsförmåner och rabatter

Eturinki är Åbo Energis kundprogram, genom vilket du får ekonomiska fördelar från tiotals företag och nätbutiker. Du får automatiskt dra nytta av olika förmåner när du är en konsument av el eller värme. Förmånerna kan användas i butiker genom att antingen visa ditt elektroniska eller pappersrabattkort.

Skaffa finska solpaneler utan installationsbekymmer
En elbilsladdningsstation för ditt hem? Få det från oss.