Gör ett klimatvänligt Louna Lähi-elavtal

Gör ett klimatvänligt elavtal. Du får ett rent energisamvete, ett fast pris och dussintals olika kundförmåner!

Louna Lähi 24 mån

Välj ren närenergi
Grundavgift: 5,20 €/mån
Prismoms: 24 %
Avtal är tidsbundet 6 mån

Gör avtalet via chatt eller telefon

Kontakta oss i chatten till höger om turkuenergia.fi, öppet mån–fre kl. 8.00–18.00. Vår kundtjänst gör ett avtal för dig.

Eller ring vår kundtjänst: 02 262 8111

Du är också välkommen att göra avtalet i vår onlinetjänst som är öppet 24/7, men tyvärr är tjänsten endast på finska.

I de nya avtalen erbjuds ofta enbart allmän el, och du kan välja det även om du tidigare haft nattel. I det här fallet, när du teknar ett avtal via EnergiaOnline, välj allmän el som mätmetod.

Om du behöver ett elavtal som ska börja gälla samma dag, kontakta vår kundtjänst direkt.

Klimatvänligt elavtal

Ren energisamvete

Avtalets el är 100 % förnybar energi. Elektricitet produceras på ett miljövänligt och utsläppsfritt sätt med vindkraft, vattenkraft och biomassa. Genom att välja Tuulitakuu-tjänsten får du din el till 100% vindkraft.

Elförsäljings serviceavgifter

På detta avtal tillämpas de villkor för Åbo Energis elförsäljning som gäller vid den aktuella tidpunkten. På de aktuella serviceavgifter kan du bekanta dig med på den samma adressen.

Avtalet är tidsbundet

Det här elavtalet är tidsbegränsad och upphörs efter att tidsfristen har löpt ut. Om kunden inte har ingått ett nytt tidsbundet elavtal, försäkrar vi elleveransen till kunden med ett tillsvidare giltigt avtal, som baserar sig på den dåvarande leveransskyldiga elförsäljningsprodukten.

Energimängden max. 60 000 kWh

Den årliga energimängden i konsumentkundens elavtal kan vara maximalt 60 000 kWh. Om konsumentkundens årliga förbrukning överstiger ovan nämnda belopp, byts avtalet ut mot ett som bättre motsvarar förbrukningsbeloppet. Om du är företagskund, se våra elavtal för företag (på finska).

Tilläggstjänster

Ekotakuu Extra, stöd för miljöskydd

Din el produceras med 100 % förnybar energi. Du kan bidra med ännu en miljöinsats med tjänsten Ekotakuu Extra. Vi ger medel som vi får in genom tjänsten till skogsskyddet i Egentliga Finland via Stiftelsen för naturarvet.

Tjänsten kostar 0,50 €/mån. Tjänsten faktureras i samband med din elfaktura. Du får i bruk tjänsten när du gör elavtal eller genom att kontakta vår kundtjänst. Ekotakuu Extra-tjänsten gäller tills vidare och följer elavtalets gilltighet.

Tuulitakuu

Med hjälp av Tuulitakuu-tjänsten ser du till att din el är ren vindkraft. Genom att beställa tjänsten Tuulitakuu mot en tilläggsavgift skaffar vi all din el från vindkraftverk.

Tjänsten kostar 0,50 €/mån. Tjänsten faktureras i samband med din elfaktura. Du får i bruk tjänsten när du gör elavtal eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Som kund hos oss får du lojalitetsförmåner och rabatter

Eturinki är Åbo Energis kundprogram, genom vilket du får ekonomiska fördelar från tiotals företag och nätbutiker. Du får automatiskt dra nytta av olika förmåner när du är en konsument av el eller värme. Förmånerna kan användas i butiker genom att antingen visa ditt elektroniska eller pappersrabattkort.

Skaffa finska solpaneler utan installationsbekymmer
En elbilsladdningsstation för ditt hem? Få det från oss.