Turku Energia Sähköverkot Oy

Sähkön reitti kotiisi tai yritykseesi kulkee aina paikallisen sähköverkkoyhtiön kaapeleita ja linjoja pitkin. Turun kaupungin alueella sähkön jakelusta huolehtii pääasiassa Turku Energia Sähköverkot Oy.

mies seisoo pakettiauton vieressä pellolla

Jakeluverkkomme kattaa lähes koko Turun

Jos asut tai toimit Turun kaupungin alueella, pois lukien Paattisten alue, teet sähköverkkotoimintaan liittyvät sopimukset Turku Energia Sähköverkot Oy:n kanssa. Vastaamme sähkön jakelusta ja siirrosta oheisen kartan esittämällä alueella.

Jos tarvitset myös sähkösopimuksen, solmit sen valitsemasi sähkönmyyntiyhtiön kanssa.

Syrjimättömyyden varmentaminen

Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia kaikkia osapuolia kohtaan syrjimättömästi. Lisäksi sähköverkonhaltijan tulee raportoida varmentamisen toimenpideohjelman toteutumista julkisesti.

Turku Energia Sähköverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen toimenpideohjelma valmistui lokakuussa 2013.