Syrjimättömyyden varmentaminen Turku Energia Sähköverkot Oy:ssä

Turussa sähkön jakelusta ja siirrosta vastaa Turku Energia Sähköverkot Oy. Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia kaikkia osapuolia kohtaan syrjimättömästi. Lisäksi sähköverkonhaltijan tulee raportoida varmentamisen toimenpideohjelman toteutumista julkisesti. Raportti toimitetaan Energiavirastolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Turku Energia Sähköverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen ensimmäinen toimenpideohjelma valmistui lokakuussa 2013.