Sähkön mittaus

Turku Energia Sähköverkoilla on sähkömarkkinalain mukainen velvollisuus järjestää sähköverkossaan taseselvityksen ja laskutuksen perustana oleva sähköntoimitusten mittaus.

oranssinvalkoiseen takkiin pukeutunut henkilö poimii sähkölaitteita

Normaaleissa olosuhteissa hyödynnämme etäluennan kautta sähkömittareilta saatavaa tarkkaa tunti- tai varttiresoluution mittaustietoa velvollisuuden täyttämiseksi ja näin ollen saat sähkölaskuja, jotka perustuvat toteutuneeseen sähkönkäyttöösi.

Sähkömittareiden etäyhteyksissä saattaa kuitenkin ilmetä häiriöitä, jotka estävät mittaustiedon siirtymisen mittarilta järjestelmiimme ja todellisen kulutuksen mukaisia mittaustietoja jää puuttumaan. Häiriöt voivat johtua esimerkiksi sähkömittarin rikkoutuneesta kommunikaatiomoduulista tai laajemmasta tiedonsiirtoverkon vikatilanteesta. 

Mikäli mittaustietoja puuttuu, on verkonhaltijan tehtävä arvioida puuttuvan jakson kulutustiedot. Arviointi on suoritettava viimeistään 5 vuorokauden kuluttua häiriöstä, ellei mitattuja arvoja ole tullut saataville. Teemme kulutustietojen arvioinnin kohteen aiemman käyttöprofiilin perusteella.

Huomioitavaa on, että vaikka sähkömittarin etäyhteydessä olisi ongelmia, niin se mittaa kulutetun sähköenergian koko ajan ja mittaustiedot tallentuvat sen muistiin. Luemme mittaustiedot sähkömittarin muistista heti etäyhteyden palauduttua, ja aiemmin arvioidut kulutustiedot korvataan todellisen kulutuksen mukaisilla mittaustiedoilla. 

Jos asiakkaan verkkopalvelulasku on ehtinyt muodostua arvioitujen kulutustietojen perusteella, niin se korjataan takautuvasti arvioidun kauden osalta seuraavan laskun yhteydessä. Tämä ei vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä. Toimitamme mittaustiedot automaattisesti myös sähkönmyyjälle laskutuksen korjaamista varten. 

Etäluettavien sähkömittareiden ohjeet
Sähkömittarin vaihto
Etäluennan tiedonsiirtotekniikat ja terveysvaikutukset
Kysymyksiä ja vastauksia etäluettavista mittareista