Etäluettavan sähkömittarin ohje: E550

Näin luet mittarin tietoja

  1. Paina selauspainiketta lyhyesti, jolloin näyttöön tulee teksti: 88888888.

  2. Paina selauspainiketta toisen kerran, jolloin näyttöön tulee teksti: Std_dAtA

  3. Paina selauspainiketta yli 2 sekunnin ajan, jolloin näyttöön tulee lukematunniste 0.0.0 = mittarin ID-numero.

Kun painat lyhyesti näytön selauspainiketta, voit lukea virtamuuntajan muuntosuhteen ja hetkellisarvoja. Näyttö palaa perustilaan n. yhden minuutin kuluttua viimeisestä selauspainikkeen painalluksesta.

Vakiotilassa mittari vierittää näytöllä ohjelman mukaisia kumulatiivisia rekisteriarvoja:

0.9.1 Kellonaika
0.9.2 Päivämäärä
1.8.0 Elinikärekisteri A+, verkosta otto
2.8.0 Elinikärekisteri A-, tuotanto
3.8.0 Elinikärekisteri R+, lois otto
4.8.0 Elinikärekisteri R-, lois anto

Lukemat vaihtuvat näytöllä n. 10 sekunnin välein. Lukematunniste kertoo, mistä lukemasta on kyse.

+P -symboli kertoo 3-vaiheisesta verkosta otosta. 1-vaiheinen tuotanto näkyy -P-nuolen vilkkumisena, sen palaminen jatkuvasti kertoo 3-vaiheisesta tuotannosta.

Lukematunnisteita:

0.4.2 Virtamuuntajan muuntosuhde
31.7.0 Vaiheen L1 virran hetkellisarvo
51.7.0 Vaiheen L2 virran hetkellisarvo
71.7.0 Vaiheen L3 virran hetkellisarvo
91.7.0 Nollajohtimen virran hetkellisarvo
32.7.0 Vaiheen L1 jännitteen hetkellisarvo
52.7.0 Vaiheen L2 jännitteen hetkellisarvo
72.7.0 Vaiheen L3 jännitteen hetkellisarvo
16.7.0 Hetkellinen pätöteho
131.7.0 Hetkellinen loisteho
14.7.0 Taajuus
33.7 Vaiheen L1 tehokerroin
53.7 Vaiheen L2 tehokerroin
73.7 Vaiheen L3 tehokerroin
13.7 Kokonaistehokerroin
1.8.1 Kokonaisenergialukema, kumulatiivinen, A+
1.8.2 A+, kWh, aikasähkö, päivä 07.00-22:00
1.8.3 A+, kWh, aikasähkö, yö 22:00-07:00
2.8.1 Kokonaisenergialukema, kumulatiivinen, ALukematunniste