Sähköä tontin rakennustyömaalle väliaikaisesti tai pysyvästi

Turku Energian Verkostotekniikka tarjoaa pientalo- ja kesäasuntoliittyjille pihakeskuksia, jotka toimivat sekä työmaa-aikaisina että lopullisina liittymän sähkökeskuksina. Liittyjä voi ostaa sähkön samalla tuotteella rakennusaikana ja käyttää vastaavaa tuotetta rakennusajan päätyttyä edellyttäen, että pysyvän liittymän sopimus on tehty.

Työmaasähköasioissa ota yhteyttä suoraan liittymispalveluihin:
liittymispalvelut@turkuenergia.fi
puh. 02 2628 401

mies seisoo pakettiauton vieressä pellolla
Tilauslomake
  • Tilaa pihakeskuspaketti

  • Tilaa seinäkeskuspaketti

  • Tilaa liittymisjohtoa

  • Tilaa liittymisjohdon muutostyö

  • Tilaa muu liittymisjohtotyö

Liittymisjohto

Toimitus sisältää kaapelin (AXMK 4*35, enintään 20 m) asennuksen valmiiseen kaapeliojaan ja kaapelin kytkennän asiakkaan keskukseen sekä maadoituselektrodin (Cu 16, 25 m) keskukseen kytkettynä.

Pihakeskus asennettuna jalustalle

Pihakeskus on tarkoitettu pienkiinteistöjen mittauskeskukseksi. Et tarvitse erillistä työmaakeskusta, eikä rakennuksesta tarvitse varata tilaa mittauskeskusta varten. Keskuksen sisällä on vikavirtasuojakytkimellä suojatut 16 A:n kolmivaihepistorasia ja kaksi yksivaiheista maadoitettua pistorasiaa, joita voidaan käyttää myöhemminkin, aina kun ulkona tarvitaan sähköä. Keskuksessa on 2-tariffimittausvalmius.

Pihakeskuspaketti sisältää Turku Energia Sähköverkot Oy:n jakeluverkkoalueella A-hintavyöhykkeellä jalustalla varustetun keskuksen käyttökuntoon asennettuna (vakiokeskus varustettuna ylivirtasuojin). Toimitukseen kuuluu liittymiskaapeli (AXMK 4*35) kytkettynä sekä maadoituselektrodi (Cu 16, 25m) keskukseen kytkettynä.

Keskuksen sijainti on enintään viisi metriä tontin rajalta sähkön syöttösuunnasta päin. Näin sijoitettuna keskus ei häiritse työmaa-aikana piha-alueen käyttöä ja mittarin luku sujuu joustavasti. Keskuksen pistorasiayhdistelmää voidaan käyttää myöhemminkin, kun ulkona tarvitaan sähköä.

Keskus asennettuna talon seinään

Seinäkeskuspaketti sisältää keskuksen käyttökuntoon asennettuna Turku Energia Sähköverkot Oy:n jakeluverkkoalueella A-hintavyöhykkeellä. Liittymisjohdon pituus on enintään 30m tontin rajalta sähkön syöttösuunnasta päin.

Toimitukseen kuuluu keskus seinään kiinnitettynä (vakiokeskus varustettuna ylivirtasuojin), liittymiskaapeli (AXMK 4*35, enintään 20 m) asennettuna valmiiseen ojaan ja kytkettynä sekä maadoituselektrodi (Cu 16, 25 m) keskukseen kytkettynä.

Muut ehdot

Toimituksen ajankohta

Toimitusajankohdasta on sovittava hyvissä ajoin esim. puhelimitse työjohtajan kanssa. Tarjous edellyttää, että työ on tehtävissä yhdellä käyntikerralla.

Maadoituselektrodi- ja kaapelitoimitukset

Tilaajan sähköurakoitsija asentaa kiinteistön maadoituselektrodin paikallisten olosuhteiden ja määräysten mukaisesti. Turku Energian toimitukseen kuuluu em. maadoitusköysi kytkettynä keskukseen, jos mahdollista.

Edellisiin toimituksiin tarvittava lisäkaapeli, jatkot sekä siihen liittyvä työ veloitetaan erillisen tilauksen mukaisesti. Katso "Tilaus liittymisjohdon tonttiosuuden rakentamisesta" -lomake

Liittymisjohdon muutostyöt

Muutostyöt toteutetaan liittymisehtojen ja erillisen tilauksen mukaan.

Maanrakennus- ja aputyöt

Pienkiinteistöjen liittymän tarvitsemat maanrakennustyöt hoitaa tilaaja kustannuksellaan. Pihakeskus- ja kaapelitoimituksiin eivät sisälly kaapeliojan ja keskuksen vaatimat kaivu, täyttö, hiekka eivätkä mahdollisesti tarvittavat kaapelikourut. Tilaaja järjestää seinäkeskuksen kiinnitystä varten tarvittavan alustan. Kaivuohjeet löydät erillisestä liitteestä tai ottamalla yhteyttä Turku Energia Sähköverkkojen liittymispalveluihin.

Muut pienkiinteistöjen liittymisjohdot

Ilmajohdolla toteutettavat liittymisjohdot sekä A-hintavyöhykkeen ulkopuolelle (esim. saarikohteet) toimitettavien liittymisjohtojen ja keskustoimitusten hinnat ovat tapauskohtaiset. Pääsulakkeen koon ollessa yli 3*50A tai liittymiskaapelin poikkipinnan ollessa yli 4x35 mm2 ovat hinnat tapauskohtaiset.

Liittymismaksut

Liittymisjohtojen rakentamiskustannusten lisäksi Turku Energia Sähköverkot Oy perii liittyjältä liittymishinnaston mukaiset liittymismaksut, kytkentämaksut sekä mittarointimaksut.

Esimerkki liittymäkustannuksista

Tavanomaisen omakotitalon sähköliittymän rakennuskustannukset asemakaavoitetulla alueella:

Esimerkki liittymäkustannuksista

Tavanomaisen omakotitalon sähköliittymän rakennuskustannukset asemakaavoitetulla alueella:

Tuotteen nimiHinta sis. alv 24 %Lisätiedot
Liittymismaksu1705 €3*25A pääsulake
Pihakeskuspaketti1790 €
Yhteensä3495 €