Korvaukset sähkönjakelun häiriöistä

Olemme pahoillamme, että sähkönjakelun tai sähköverkon häiriö on aiheuttanut sinulle haittaa. Tältä sivulta löydät tietoa korvausasioista.

Kuvassa sähköverkot ja niiden ympärillä puita
Vakiokorvaus kaikista yli 12 tunnin sähkökatkoista

Turku Energia Sähköverkot Oy maksaa automaattisesti ns. vakiokorvaukset yli 12 tunnin kestoisista sähkökatkoista, joten niiden saamiseksi asiakkaan ei tarvitse olla meihin yhteydessä. Vakiokorvaus maksetaan sähkönsiirtolaskulla.

Mahdollisten laajojen sähköverkkovikojen aikana korvauksen maksuaikatauluun saattaa tulla viivästystä.

Vahingonkorvausta voi hakea, jos sähköntoimituksessa on selkeä virhe

Verkonhaltija (Turku Energia Sähköverkot Oy) voi olla korvausvelvollinen asiakkaan vahingoista esimerkiksi, jos verkonhaltijan virheen johdosta sähkökatkoja esiintyy usein tai ne ovat kohtuuttoman pitkiä tai jos sähkön laadun katsotaan olleen virheellinen.

Korvauksia haetaan Turku Energia Sähköverkot Oy:ltä kirjallisesti ja korvaushakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Sähköpulaan liittyvien sähkökatkojen vahingonkorvaukset

Sähkömarkkinalain perusteella asiakkaalla on oikeus vahingonkorvauksiin, jos sähkönjakelussa on virhe. Sähköpulatilanteeseen perustuvissa sähkökatkoissa kyse ei kuitenkaan ole sähkönjakelussa olevasta virheestä, koska sähkökatko johtuu paikallisen sähköverkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisesta syystä. Sähköpulan vuoksi tehtävistä katkoista ei siis makseta korvauksia.

Sähköpulan vuoksi toteutettavien kiertävien sähkökatkojen ei lähtökohtaisesti tulisi aiheuttaa suoria vahinkoja, kuten rikkoa laitteita tai johtaa elintarvikkeiden pilaantumiseen. Kaikkien sähkönkäyttäjien tulee joka tapauksessa olla varautuneita sähkökatkoihin esimerkiksi myrskyjen seurauksena.

Sähköjen katkeaminen ja päälle kytkeminen ei saisi rikkoa esimerkiksi sähkölaitteita, vaan sähkölaitteet on suunniteltava siten, että ne kestävät sähkökatkon.

Lyhyen, muutaman tunnin sähkökatkon aikana jääkaappi ei ehdi lämmetä eikä pakastin ala sulaa, kunhan niiden ovia ei availe tarpeettomasti.

Sähkökatkojen aiheuttamista niin kutsutuista välillisistä vahingoista, kuten ansionmenetyksestä töiden keskeytyessä, ei pääsääntöisesti makseta vahingonkorvauksia.