Vakiokorvaukset pitkistä sähkökatkoista

Sähkömarkkinalain ja Turku Energia Sähköverkot Oy:n verkkopalveluehtojen mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada ns. vakiokorvausta, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti ilman sähköjä vähintään 12 tuntia.

Ilmakuva metsästä, jonka taustalla on järvi

Pitkistä sähkökatkoista maksetaan vakiokorvaus automaattisesti

Vakiokorvaus maksetaan automaattisesti eikä asiakkaan tarvitse hakea sitä erikseen Turku Energia Sähköverkot Oy:ltä. Sen suuruus riippuu asiakkaan vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja sähkönjakelun keskeytyksen ajallisesta kestosta. Vakiokorvaus hyvitetään asiakkaalle automaattisesti sähkölaskulla kuuden kuukauden sisällä keskeytyksestä.

Syyskuussa 2013 voimaan tulleeseen sähkömarkkinalakiin perustuen vakiokorvausten määrä nousee enintään 2000 euroon 1.1.2018 alkaen. Vakiokorvausten siirtymäsäännösten mukaisesti sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytymisen vuoksi maksettavan vakiokorvauksen enimmäismäärä on 1 000 euroa, jos vakiokorvauksen perustana oleva keskeytys on alkanut ennen 1 päivää tammikuuta 2016 ja 1 500 euroa, jos vakiokorvauksen perustana oleva keskeytys on alkanut ennen 1 päivää tammikuuta 2018. Maksettavien vakiokorvausten määrä on kalenterivuoden aikana kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta.

Keskeytyksen pituus vaikuttaa korvaukseen

Lain mukaan verkkopalveluasiakkaalle maksettavan korvauksen suuruus vaihtelee. Vakiokorvaus maksetaan prosentuaalisena hyvityksenä sähkönkäyttöpaikan vuotuisesta siirtomaksusta veroineen. Korvauksen suuruuteen vaikuttava keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut Turku Energia Sähköverkot Oy:n tietoon joko sähköverkon oman käyttöjärjestelmän kautta tai sähkönkäyttäjän eli asiakkaan ilmoituksesta ja päättyy, kun vika on saatu korjatuksi.

KeskeytysaikaProsentuaalinen hyvitys vuotuisista verkkopalvelumaksuista
12–24 tuntia10%
24-72 tuntia25%
72-120 tuntia50%
120-192 tuntia100%
192-288 tuntia150%
yli 288 tuntia200%

Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen. Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, jos keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Esimerkkinä tällaisista tapauksista voisivat olla vaikkapa energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.

Yksityiskohtaisempaa tietoa vakiokorvausperusteista löydät verkkopalveluehdoista.