Strategi och vision

Turku Energias grunduppgift är att vara en pålitlig partner i alla energilösningar för våra kunder. Vår uppgift är att säkerställa en störningsfri och leveranssäker produktion av el och värme samt distribution till våra kunder till konkurrenskraftiga pris.

Vi gör vår uppgift med hänsyn till våra miljömål. Vi har förbundit oss till Åbo stads mål om kolneutralitet senast år 2029. Det här innebär bland annat investeringar för ökad kolneutral och förnybar energi och minskade utsläpp, ökad energieffektivitet och minimering av vår miljöpåverkan tillsammans med våra kunder och samarbetspartner.

en grupp människor som står på ett fält

Vi skapar en hållbar framtid

Personalen är vårt viktigaste kapital. Vår utgångspunkt är en arbetsmiljö och -gemenskap som stödjer jämlikhet, mångfald, säkerhet och ett öppet samtalsklimat.

Våra centrala mål är att förnya vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, nå goda resultat och se till att vi har de nöjdaste kunderna. För att uppnå våra mål utvecklar vi vår kompetens och våra verksamhetsmodeller tillsammans med våra partner i energibranschens föränderliga miljö. Vi fortsätter utveckla värme- och elproduktionen mot kolneutralitet och utvecklar vårt produktutbud för att motsvara kundernas behov samt vidareutvecklar vår kundtjänst. Vi främjar vårt ansvar med hänsyn till vår värdekedja. Vi säkerställer utvecklingen av vår verksamhet genom lönsam affärsverksamhet.

Vårt kundlöfte är ”Vi är nära men vi ser långt”.

Våra värderingar är

Anslutning

Vi känner våra kunders vardag och vi går längs med dem – i deras hem, deras företag och deras samhällen. Vi tjänar öppet och med förståelse, både lokalt och nationellt.

Vi deltar i social dialog och vi är ambassadörer för både Åbo Energia och området för förnybar energi. Vi är ett team vars framgång bygger på ömsesidig interaktion, uppmuntran och professionell stolthet.

För oss handlar också närheten om energilösningar och kontinuitet i försörjningen som förbättrar vardagen. Du kan lita på oss – vi litar också på varandra.

Ansvar

Ansvar är kärnan i vår verksamhet. Vi har bundit oss till ansvarsfull ledning och utveckling av vår affärsverksamhet.

Ansvar står i centrum för den dagliga verksamheten, ledarskapet och riskhanteringen. Hos oss omfattar företagsansvar hela värdekedjan från anskaffning och produktion till distribution samt kundernas slutanvändning av energi.

Förnyelse

Vi tror på nyfikenhet, lärande och experimentera med nya saker - tillsammans med våra kunder. Nya procedurer, produkter och tjänster inspirerar oss samtidigt som vi förbättrar våra kunders vardag. Vi är också villiga att prata och ta ställning till frågor som påverkar energibranschen och våra kunders vardag. Vi sticker ut med mod och vision.