Kohti kestävää tulevaisuutta

ryhmä ihmisiä seisomassa pellolla

Turku Energian perustehtävä on olla luotettava kumppani kaikissa asiakkaidemme energiaratkaisuissa. Tehtävänämme on varmistaa häiriötön ja toimitusvarma sähkön ja lämmön tuotanto ja jakelu asiakkaillemme kilpailukykyisillä hinnoilla.

Teemme sen ympäristötavoitteet huomioiden. Olemme sitoutuneet Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Tämä tarkoittaa muun muassa investointeja hiilineutraalin ja uusiutuvan energian lisäämiseen ja päästöjen vähentämiseen, energiatehokkuuden lisäämistä ja ympäristövaikutustemme minimointia yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Henkilöstö on tärkein pääomamme. Lähtökohtanamme on tasa-arvoa, monimuotoisuutta, turvallisuutta ja avointa keskusteluilmapiiriä tukeva työympäristö ja -yhteisö.

Keskeisinä tavoitteinamme on uudistaa toimintaamme vastuullisesti, toimia tuloksellisesti ja varmistaa, että meillä on tyytyväisimmät asiakkaat.  Tavoitteemme saavutamme kehittämällä osaamistamme ja toimintamallejamme muuttuvassa energiatoimialan ympäristössä yhdessä kumppaneidemme kanssa. Jatkamme edelleen lämmön – ja sähköntuotannon kehittämistä kohti hiilineutraaliutta ja kehitämme tuotetarjoamaamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita, myös asiakaspalveluamme edelleen kehittäen. Edistämme vastuullisuuttamme arvoketjumme huomioiden.  Toimintamme kehittämisen varmistamme kannattavalla liiketoiminnalla.

Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas."

Arvomme ovat

Läheisyys

Tunnemme asiakkaidemme arjen ja kuljemme sen mukana – kodeissa, yrityksissä ja yhteisöissä. Palvelemme avoimesti ja ymmärrettävästi, paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Käymme yhteiskunnallista vuoropuhelua, ja olemme sekä Turku Energian että uudistuvan energia-alan lähettiläitä. Olemme joukkue, jonka menestys perustuu keskinäiseen vuorovaikutukseen, kannustamiseen ja ammattiylpeyteen.

Meille läheisyys on myös arkea parantavia energiaratkaisuja ja toimitusvarmuutta. Meihin voit luottaa − luotamme myös toisiimme.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on toimintamme ytimessä. Olemme sitoutuneet johtamaan ja kehittämään liiketoimintaamme vastuullisesti. 

Vastuullisuus on meille päivittäisen tekemisen, johtamisen ja riskienhallinnan keskiössä. Yritysvastuu kattaa meillä koko arvoketjun, hankinnasta ja tuotannosta jakeluun sekä asiakkaiden energian loppukäyttöön.

Uudistuminen

Uskomme uteliaisuuteen, uuden oppimiseen ja kokeiluihin, yhdessä asiakkaiden kanssa. Uudet toimintatavat, tuotteet ja palvelut innostavat meitä ja parantavat samalla asiakkaidemme arkea.

Uskallamme myös keskustella ja ottaa kantaa energia-alaa ja asiakkaiden arkea koskeviin kysymyksiin. Erottaudumme rohkeasti ja oivaltavasti.