Lokal service elektroniskt

Skaffa förmånliga energilösningar till ditt hem

Elavtal som passar dina behov

Våra alternativ inkluderar grön förnybar energi, ren lokal energi och ett månatligt paketavtal. Ta en titt på våra olika alternativ och hitta rätt kontrakt för dig!

Solpaneler

Paketet inkluderar en basinstallation och 8 st solpaneler.

 

Laddningsstation för elbilar

Paketet inkluderar en basinstallation.

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.