Usein kysyttyjä kysymyksiä etäluettavista sähkömittareista

Yleistä tietoa sähkön mittauksesta ja etäluettavien sähkömittareiden käyttöohjeet saat tältä sivulta. Tähän alle olemme koonneet kysymyksiä ja vastauksia aiheesta.

Miksi mittarit vaihdetaan?

Mitä etäluku tarkoittaa?

Se tar­koit­taa, et­tei mei­dän enää tar­vit­se käy­dä lu­ke­mas­sa säh­kö­mit­ta­rei­ta pai­kan pääl­lä, vaan saam­me tie­dot säh­köi­ses­ti, luen­ta­jär­jes­tel­män ja tie­don­siir­to­ver­kon avul­la.

Mitä hyötyä oli vanhojen mittareiden vaihtamisesta etäluettaviin mittareihin?

Etäluentaan siirtymisen tavoitteena on saada entistä ajantasaisempaa tietoa sähkönkäytöstäsi sekä sinun että sähköyhtiön käyttöön. Etäluettava sähkömittari luetaan ja sitä on mahdollista ohjata etäyhteyden avulla. Lisäksi mittarin avulla voidaan hallita mahdollisia vikatilanteita paremmin.

Etäluettavat sähkömittarit tuovat mukanaan mm. seuraavia hyötyjä:

  • Sinun ei tarvitse enää ilmoittaa mittarilukemiasi laskutusta varten, sillä saamme ne automaattisesti mittarilta.

  • Mahdollisuus käytön mukaisiin laskuihin. Arviolaskutus poistuu ja sähkölasku tulee näin selkeämmäksi.

  • Voit seurata sähkönkäyttötietojasi entistä tarkemmin Online-palveluidemme kautta.

Miksi mittarit ylipäätään vaihdettiin?

Sähköntoimituksen mittaamista koskevan valtioneuvoston asetuksen 1.3.2009 mukaan energiamittareiden tulee jatkossa pystyä rekisteröimään asiakkaan sähkön käyttö tunnin tarkkuudella. Mittarit on myös luettava entistä useammin.

Mitä vaihtamisesta pitäisi tietää?

Kuinka pitkä sähkökatko asennuksesta aiheutuu?

Sähkökatko on normaalissa tapauksessa 10–15 minuuttia. Jos mittari on erityisen vaikeassa paikassa, voi asennukseen kulua puolikin tuntia, mutta nämä tapaukset ovat harvinaisia.

Onko kerrostalosta sähköt pois niin kauan, että kaikki mittarit on vaihdettu?

Ei. Asennus tehdään yksi mittari kerrallaan ja sähkö on katkaistuna vain siitä mittarista jota vaihdetaan. Kerrostaloissakin siis asuntokohtainen sähkökatko on kestoltaan 10–15 minuutin pituinen.

Aiheuttaako etäluettava mittari häiriöitä kodin muille sähkölaitteille?

Yksittäisten herkkien kotitalouslaitteiden on todettu häiriintyvän etäluettavan sähkömittarin sähköverkkoa pitkin kulkevista luentasignaaleista. Häiriöitä on havaittu lähinnä himmentimellä varustetuissa valaisimissa. Tällöin kyse on siitä, että kotitalouden sähkölaitteen jotkin toiminnot tapahtuvat samalla taajuudella, mikä on varattu etäluettavien sähkömittareiden tiedonsiirtoon. Tällaisessa tapauksessa on ensin varmistuttava oman sähkölaitteen täyttävän CE-merkin vaatimukset niiden häiriönsiedosta ja -aiheuttamattomuudesta ottamalla yhteyttä laitteen valmistajaan tai myyjään. Kysy tarvittaessa lisää Turku Energian asiakaspalvelusta.

Tuleeko asentaja kotiini omilla avaimillaan?

Asentaja ei tule asuntoosi omilla avaimilla, vaan toivomme että olet paikalla kun mittari vaihdetaan. Mittarin vaihtoajankohta ilmoitetaan etukäteen kirjeitse. Kirjeestä löytyy päivä/päivät, jolloin mittari tullaan vaihtamaan sekä ohjeet ajan vahvistamiseksi tai muuttamiseksi. Jos vaihtoajankohtaa ei vahvisteta tai muuteta, pyrimme sopimaan asuntoon pääsystä huoltoyhtiön tai isännöitsijän kanssa.

Jos mittari sijaitsee kiinteistön yhteisissä tiloissa, ei asuntoon ole tarvetta tulla.

Tuleeko mittarinvaihdosta minulle kustannuksia?

Mittarista tai sen asentamisesta ei aiheudu asiakkaalle kustannuksia.

Minkä kokoinen mittari on?

Uusi etäluettava mittari on suunnilleen samankokoinen kuin nykyinen mittari.

Mikä on näiden uusien laitteiden kestoikä, kun vanhat ovat toimineet kymmeniä vuosia. Ovatko ne luotettavia?

Valmistaja arvioi mittareiden eliniän olevan yli 15 vuotta. Mittareiden vikaantumisprosentti on vuosittain 0,2–0,4 %, joka on samaa luokkaa kuin perinteisillä sähkömittareilla.

Saanko pitää vanhan sähkömittarin?

Asiakas ei voi pitää vanhaa sähkömittaria, sillä käytöstä poistetut mittarit toimitetaan kierrätykseen ja niistä otetaan talteen kaikki kierrätyskelpoinen materiaali uudelleen hyödynnettäväksi.

Miten toimitaan, jos mittarinvaihtoa ei voidakaan tehdä ilman teknisiä muutoksia mittauskeskuksessa? Kuka maksaa muutostyöt?

Uusi etäluettava mittari ei pääsääntöisesti vaadi sähköteknisiä tai rakenteellisia muutostöitä pääkeskukseen. Jos asentaja havaitsee, että uuden mittarin asentaminen ei ole mahdollista ilman muutostöitä, sovitaan niiden tekemisestä ja kustannuksista asiakkaan kanssa erikseen.

Mittarinvaihdon vaikutukset

Minulla on yösähkö. Onko mittarinvaihdolla vaikutuksia yö-/päiväsähkön mittaamiseen?

Mittarinvaihto ei vaikuta yö-/päiväsähkön kulutuksen mittaamiseen, sillä tariffin vaihtumisen kellonajat säilyvät ennallaan.

Yösähkö kytkeytyy jatkossakin klo 22.00 (normaaliaikaa). Yökuormien, kuten esimerkiksi lämminvesivaraajat, päällekytkentä kuitenkin muuttuu. Mittarinvaihdon jälkeen yökuormat kytkeytyvät päälle 1–60 minuutin satunnaisviiveellä yötariffin alkamisen jälkeen.

Miksi yökuormat kytkeytyvät päälle 1–60 minuutin satunnaisviiveellä? Mikä on satunnaisviive?

Tämä porrastus on tarpeen, koska nykyinen yökuormien samanaikainen päällekytkeytyminen aiheuttaa sähköverkkoon äkillisen suuren kulutuksen nousun, joka pitää kattaa lisäämällä voimalaitosten tehoa hyvin nopeasti. Tämä puolestaan aiheuttaa turhia kustannuksia ja rasittaa sähköntuotantoa.

Porrastetulla kytkennällä parannetaan myös asiakkaidemme sähkönlaatua, sillä yösähkökuorman samanaikainen päällekytkentä on aiheuttanut jännitteen alenemaa. Olet saattanut huomata tämän esimerkiksi valojen himmenemisenä, mutta satunnaisviivekytkennän ansiosta tämä ongelma pienenee ja tasoittuu.

Maksanko sähköstä nyt päivähinnan mukaan siihen asti, kunnes yökuormien ohjaus menee päälle?

Ei, hinta vaihtuu klo 22.00 eli yöenergian mittaus käynnistyy silloin. Voit siis käynnistää esimerkiksi astianpesukoneesi klo 22.00 ja käyttö rekisteröidään yöajan käyttönä. Satunnaisviive koskee vain yökuormien (esim. lattialämmitykset, lämminvesivaraajat) päälle kytkeytymistä.

Miksi lattialämmitykseni ei enää mene päälle klo 22 kuten ennen?

Uusissa mittareissa yökuormien ohjaus tapahtuu satunnaisviiveellä. Tämä tarkoittaa sitä, että yökuormat (esim. lattialämmitykset, lämminvesivaraajat) kytkeytyvät päälle satunnaisena aikana klo 22 ja 23 välillä. Lattialämmityksesi ohjaus siis toimii, mutta kytkentä ei tapahdu enää tiettynä aikana, vaan satunnaisena hetkenä klo 22 ja 23 välisenä aikana. Muutos on tehty, jotta kaikkien käyttöpaikkojen yhtäaikaisesta yökuormien kytkeytymisestä aiheutuva piikki sähkönkulutuksessa saadaan lievemmäksi. Tämä toimenpide parantaa sekä sähkön laatua, että toimitusvarmuutta.

Miten usein ne mittarit sitten luetaan?

Tuntikohtaiset sähkönkäyttötiedot luetaan etänä mittareilta kerran päivässä. Näet omat tuntilaskutustietosi EnergiaOnline-palvelussamme seuraavana päivänä.

Mittari pitää erikoista ääntä asentamisen jälkeen

Itse mittari ei pidä yhtään ääntä, vaikka siltä saattaa vaikuttaa. Ääni tulee yleensä kuormanohjauslaitteessa kontaktorista, joka ohjaa esimerkiksi lämmityssähkökuormia. Ensiapuna on käyttää pääkytkin nollassa ja hetken päästä laittaa sähköt takaisin päälle. Jos vika ei poistu, kannattaa tilata valtuutettu sähkömies vaihtamaan viallinen kontaktori.

Toinen mahdollinen äänen lähde sähkökeskuksessa on viallinen pääkytkin, joka sekin voi ”räpistä” huonossa kontaktissa. Sähkökatkosta se joko särkyy lopullisesti tai voi tulla kuntoonkin. Tässäkin tilanteessa kannattaa pyytää sähkömies tarkistamaan pääkytkin.

Miksi mittarin kellonaika ja päiväys ovat väärin?

Jos kyseessä on kaksiaikainen mittari (yösähkö), asetetaan mittarin kello oikeaan aikaan asennuksen yhteydessä niin, että mittaus ja yökuormaohjaukset menisivät päälle ja pois oikeisiin kellonaikoihin. Yksiaikaisissa mittareissa (yleissähkö) kellonajan asetusta ei tehdä asennuksen yhteydessä, vaan mittarin kellonaika ja päiväys päivittyvät, kun mittari saa ensimmäisen kerran yhteyden tukiasemaansa. Riippuen olosuhteista tähän ensimmäiseen onnistuneeseen yhteyteen voi mennä päiviäkin, jona aikana mittarin väärä aika saattaa aiheuttaa ihmetystä.

Miksi sähkölaite ei toimi oikein mittarinvaihdon jälkeen?

Mikäli kotisi sähkölaite alkaa toimimaan omituisesti mittarinvaihdon jälkeen, voi syynä olla se, että sähkölaite häiriintyy  etäluettavan sähkömittarin sähköverkkoa pitkin lähettämistä tai vastaanottamista signaaleista. Ensiapuna voi yrittää herkän laitteen kytkemistä eri huoneen pistorasiaan.

Tällä hetkellä kotitalouskäyttöön tarkoitetuille sähkölaitteille ei ole olemassa niitä koskevaa standardia, joka vaatisi, että ne on testattava sähköverkon ohjaussignaalien varalle. Taajuuskaista 3…95 kHz on varattu sähköverkkotoiminnan signaaleille ja 95 kHZ–148,5 kHz kiinteistöjen ja sähkölaitteiden mahdollisille viestisignaaleille.

Kaupoissa myydään edelleenkin sellaisia laitteita, jotka mahdollisesti häiriintyvät etäluettavien sähkömittareiden luentasignaaleista. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin erittäin harvinaisia. Pitkittyneessä tilanteessa käänny laitteen myyjän puoleen ja pyydä joko kaupan purkua tai hyvitystä.

Ovatko mittarien sähkömagneettiset kentät turvallisia?

Kyllä. Tampereen teknillisessä yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan etäluettavien sähkömittarien luennasta aiheutuvat sähkömagneettiset kentät ovat hyvin lyhytaikaisia. Lisäksi altistustasot ovat niin pieniä, ettei niistä aiheudu erityistä haittaa tavalliselle kuluttajalle. Lue lisää.

Sähkösopimukset ja laskutus

Miten sähkömittarin vaihtaminen vaikuttaa laskutukseeni?

Laskutus perustuu jatkossa etäluennan kautta saataviin lukemiin perustuvaan laskutukseen.

Miten vanhan mittarin lukema siirtyy uuteen mittariin?

Vanhan mittarin loppulukema saadaan vaihdon yhteydessä. Samalla vanhat mittarit kuvataan loppulukeman varmentamiseksi ennen kuin mittari toimitetaan kierrätykseeen.

Entä onko siirtotuotteen vaihto tulevaisuudessa helpompaa?

Mittaustavan muuttaminen on jatkossa helpompaa, sillä muutos voidaan tehdä käymättä paikan päällä. Saamme ohjelmoitua mittarin uudelleen etäyhteyden avulla.

Rajoittaako etäluenta sähkönmyyjän valintaa?

Ei rajoita. Voit edelleen ostaa sähkön myynnin osuuden keneltä tahansa sähkönmyyjältä. Kilpailuttaminen sinänsä tapahtuu kuten ennenkin. Sinulla on kuitenkin paremmat edellytykset kilpailuttaa ja vertailla hintoja, kun sinulla on tarkempaa tietoa kulutuksestasi

Laskutetaanko sähköstä nyt markkinahintaa?

Sähkömittareiden etäluentaan siirtyminen ei muuta sähkösopimuksessa sovittuja hintoja. Sähkölaskutus tapahtuu uuden mittarin asentamisen jälkeenkin voimassa olevan sähkösopimuksen mukaisilla hinnoilla.

Käytetyn sähkön määrä vaikuttaa laskun suuruuteen. Koska nyt alamme saada mittarinlukemia säännöllisesti ja siirrymme asteittain vain todellisiin käyttöihin perustuvaan laskutukseen, sähkölaskun suuruus vaihtelee jatkossa mitatun käytön perusteella.

Myöhemmässä vaiheessa, kun asiakkaille ja sähkönmyyjille voidaan välittää tuntitason sähkönkäyttötietoja, asiakkaille avautuu niin halutessaan mahdollisuus valita sähkötuotteita, joiden hinnoittelu perustuu esim. sähkön tuntitason tukkuhintoihin sähköpörssissä.

Turku Energian asiakkaille on tarjolla Louna Tunti -sähkötuote. Sähkönmyyjä ei pakota siirtymään markkinahintaisiin tuotteisiin.

Kuinka sähkösopimuksen vaihto tapahtuu uusien etäluettavien mittareiden aikana?

Sähkösopimus tehdään samalla tavalla kuin ennenkin. Sopimuksen vaihtamiseen tarvitsemme aina mittarinlukeman, jonka saamme jatkossa automaattisesti mittarilta meille. Näin ollen sinun ei tarvitse enää huolehtia mittarin luennasta sopimuksen vaihtuessa.

Sähkönkulutuksen seuraaminen

Miten pystyn seuraamaan itse sähkönkulutusta mittarista?

Sähkönkäyttöpaikoissa, joissa mittarit ovat asiakkaan tiloissa, asentajat jättävät mittarin lukuohjeen asiakkaalle mittarin viereen tai kiinnittävät sen mittarin kylkeen. Ohjeen pystyy lukemaan ja tulostamaan myös Turku Energian www-sivuilta. Kulutuksen seuraaminen tapahtuu kätevästi myös EnergiaOnline-palvelussamme, josta näet ensi vaiheessa kuukausittaiset mittarilukemat.

Mittari on asennettu, mutta miksi kulutuslukemat eivät vielä näy EnergiaOnlinessa?

Ennen kuin saamme näytettyä mittarilukemia EnergiaOnlinessa, on tiedonsiirtoyhteys mittarilta laskutusjärjestelmäämme testattava ja varmennettava. Tämä saattaa tilanteesta riippuen viedä aikaa. Kuukausittaisia luentatietoja on Online-palvelussamme nähtävissä heti, kun tiedonsiirtoyhteydet mittarilta ovat täysin käytettävissä.

Miksi EnergiaOnlinessa on aukko tuntikulutustiedoissa?

Pääsääntöisesti asiakkaan tuntikulutustiedot pystytään lukemaan aukottomasti ja tiedot siirtyvät moitteetta mittarilta luentajärjestelmämme kautta siihen tiedostoon, josta EnergiaOnline hakee tuntitiedot. Tuntikulutustietojen siirtymisessä on joskus häiriöitä ja kulutustietoihin jää aukkoja. EnergiaOnline laskee kaikki saamansa tuntikulutustiedot yhteen ja ilmoittaa tuloksen kuukauden kokonaiskulutuksena, vaikka kaikki tiedot eivät olisikaan mukana.

Onko etäluettava mittari kesä- vai talviajassa?

Kaukoluettavissa sähkömittareissamme tallennetaan tuntikulutustiedot mittarin omaan muistiin aikatiedon kanssa. Mittareissa on sisäinen kello ja niiden aikaa ei muuteta silloin kun muuten siirrymme kesäaikaan. Mittarilta saadut kulutustiedot tallentuvat asiakasjärjestelmäämme ympäri vuoden normaaliajassa ja laskutuksessa käytetään näitä lukemia.

EnergiaOnlinessa näkyvät kulutukset ovat kuitenkin samassa tahdissa kuin kulloinkin käytössä oleva kellonaika. Siten vuorokauden aloitus heittää kesäajalla tunnilla. Suurin heitto kulutuksissa näkyy varmimmin muutoskohdissa. Kun siirryttiin kesäaikaan, jäi EnergiaOnlinen sunnuntaiaamun klo 3:00 – 4:00 ajan kulutus tyhjäksi ja kuukauden kulutuksesta puuttui yhden tunnin kulutus.

Miksi kulutustiedoissa on keskimäärin 3 kWh säännönmukainen ero laskussa ja EnergiaOnlinen kuukausikulutuksissa?

Osa mittareistamme välittää tuntikulutustiedot kolmella desimaalilla esim. 0,128 kWh. EnergiaOnlineen kirjautuu edellä mainitusta tiedosta vain kaksi desimaalia ja pilkun jälkeen kolmas numero jää kokonaan pois. Siten joka tunnin kulutuksesta jää pois 0 – 9 W:a. Keskimäärin joka tunti noin 4,5 W:a jää EnergiaOnlinen kulutustiedosta pois. Siten päivässä jää kirjautumatta noin 0,1 kWh:a ja kuukaudessa noin 3 kWh:a. Laskutuksessa käytetään mittarilta saatua kuukauden vaihteen keskiyön lukemia ja siten pystytään saamaan todellinen kuukauden kulutus (mahdollisesta tuntitietojen puuttumisesta huolimatta).