Taloyhtiön energiankäytön seuranta

EnergiaOnline-palvelussamme voit seurata taloyhtiön energiankäyttöä jopa tuntitasolla.

Palvelussa näet sekä sähkön, kaukolämmön ja -jäähdytyksen että pientuotantolaitoksien energiankulutustietoja.

Tiedot perustuvat etäluettavista mittareista päivittäin luettaviin tuntitason käyttötietoihin. Jos käyttöpaikka ei vielä ole etäluennan piirissä, saadaan luvut käyttöpaikan lukematiedoista.

Voit nähdä myös energiatuotteista laskutetut eurot samassa näkymässä käyttötietojen kanssa.

nainen on sohvalla kädessään kirjaa

Energiansäästö alkaa siitä, kun tiedät mihin ja milloin energiaa kuluu

Palvelun avulla voit seurata energiankäyttöä hyvinkin tarkasti. Tuntimittauksen piirissä olevien käyttöpaikkojesi osalta voit pureutua energiankäyttötietoihisi vuosi-, kuukausi-, päivä tai jopa tuntitasolla. Käyttötietojen karttuessa voit vertailla niitä eri vuosien välillä. Voit tarkastella myös ulkolämpötilan vaikutuksia energiankäyttöösi. Kun tietoisuus energiakäytöstä kasvaa, säästötoimien tunnistaminen helpottuu ja myös säästötoimenpiteiden vaikutukset ovat nähtävissä.

Käyttötiedot luetaan mittareilta päivittäin

Tuntimittaustiedot luetaan mittarilta verkkoyhtiön tietojärjestelmiin kerran vuorokaudessa. Tämän päivän tuntikohtaiset käyttötiedot ilmestyvät näkyviin pääsääntöisesti huomisen päivän aikana. Joissakin tapauksissa viive saattaa tilapäisesti olla pidempi, jopa useita päiviä.

Samat mittaustiedot myös laskutuksen perusteena

Sähkön laskutus perustuu palvelussa esitettyihin jakeluverkon haltijan toimittamiin käyttötietoihin. Jos mittarin etäluenta jokaiselle tunnille ei ole onnistunut, jakeluverkon haltija on voinut joutua arvioimaan osan käyttötiedoista, jolloin mittaustiedon tilana raportointinäkymässä näkyy "Arvioitu". Mikäli laskutusvaiheessa on käytetty arvioituja käyttötietoja, korjaamme arvioituja tietoja sisältävät laskurivit seuraavilla laskuilla heti, kun jakeluverkon haltija on toimittanut todelliset käyttötiedot.

Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen osalta laskutus perustuu toistaiseksi aina mittareilta etäluettuihin kuukausitason käyttötietoihin.

Omat muistiinpanot auttavat muutosten seurannassa

Voit tallentaa omia muistiinpanojasi ja päiväkirjamerkintöjä energiankäyttötietojen yhteyteen. Muistiinpanojen avulla voit myöhemminkin palauttaa mieleesi energiankäyttöön vaikuttaneet tapahtumat.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Haluatko keskustella taloyhtiösi energiaratkaisuista tai jättää yhteydenottopyynnön?