Åbo Energi i korthet

Åbo Energi har belyst och uppvärmt hem, fabriker och kontor vid floden Aura i mer än hundra år sedan 1898. Under åren har vi aktivt deltagit i regionens liv. Vi vill fortsätta vara en del av Åbo och vardagen i Åbo-regionen.

en flod som rinner genom en stad bredvid höga byggnader

Vi finns nära, men ser långt.

Åbo Energi är Egentliga Finlands ledande energikoncern och ett av Finlands största företag inom området. Vi är fast beslutna att utveckla energisektorn och vara en föregångare inom området. Vi erbjuder våra kunder energitjänster som förbättrar miljön, livskvaliteten och konkurrenskraften.

Våra energitjänster omfattar försäljning av el och distribution av el, samt fjärrvärme, kyla och ånga, samt nätentreprenad och underhållstjänster för elnät, utomhusbelysning och trafikljus.

Av koncernens dotterbolag bygger, underhåller och driver Turku Energia Sähköverkot Oy sitt eget elnät i Åboområdet. Turun Seudun Kaukolämpö Oy överför däremot fjärrvärme från produktionsanläggningar till distributionsställen.

Åbo Energia-koncernens moderbolag är Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab, som ägs av Åbo stad. Åbo Energia-koncernen är organiserad på affärsbasis.

Våra kontor ligger på Industrigatan i Åbo och vid Nådendal kraftverk i Nådendal.