Mittauslaitteet ja sinetit

Mittauslaitteiden asennus, huolto, vaihto ja poisto

Sähkömarkkina-asetuksen 7§ mukaisesti ainoastaan Turku Energia Sähköverkot Oy:llä (TESV) tai sen valtuuttamalla on oikeus asentaa, huoltaa, vaihtaa ja poistaa TESV:n verkkotoimintaan liittyviä mittauslaitteita.

Mikäli sähköurakoitsija katsoo tarvitsevansa em. valtuutusta tiettyä työtä varten, on hänen ennen ko. työhön ryhtymistä aina etukäteen sovittava asiasta TESV:n liittymispalveluiden kanssa. TESV suorittaa tällöin jälkikäteen mittauksen tarkastamisen ja mittauslaitteiden sinetöimisen.

Turku Energia Sähköverkkojen asettamien sinettien murtaminen

TESV:n asettamien sinettien murtaminen on sallittua ainoastaan sen luvalla. Luvaton murtaminen oikeuttaa TESV:n purkamaan sähköntoimitussopimuksen käyttäjän sopimusrikkomuksena (Verkkopalveluehdot VPE 2019 kohta 17.8).

Sellaisissa keskuksissa, koteloissa, jakorasioissa ja talovarokkeissa jne., joissa on kuluttajalle mittaamatonta sähköä, on oltava mahdollisuus tilojen luotettavaan sinetöintiin. Sinetöintiruuvin tulee olla standardin SFS 2515 mukainen.

Esimerkkeinä näistä laitteista ja keskusosista ovat:

  • kWh- ja kvar-mittarien kannet

  • Mittamuuntajien kotelot

  • Mittausriviliittimien kotelot

  • Jännitevarokkeiden kotelo tai yhtenäinen kansi

  • Lämpömäärämittauksen varoke

  • Liittymisjohdon liitinkotelo, päävarokekotelo ja pääkytkinkotelo

Sinetöinti on voitava tehdä siten, että liitynnän pääsulakkeet ovat sähkönkäyttäjän vaihdettavissa.

Sinetöitävässä tilassa ei saa olla kuluttaja-asennuksia, esimerkiksi PE- ja N-kiskojen yhdistyksiä, ja suositellaan, ettei kyseisten tilojen läpi kuljeteta johtimia keskuksen muihin osiin.