Energiayhteisöt

Energiayhteisössä sen osakkaat, esimerkiksi taloyhtiössä huoneistot, voivat hyödyntää yhteisen pientuotantolaitteiston tuottamaa energiaa, ja näin saada säästöä sähkölaskuunsa.

aurinko paistaa kirkkaasti monikerroksisen rakennuksen ikkunoista
Mitä energiayhteisö tarkoittaa?

Energiayhteisöt ovat saman kiinteistön (sähköliittymän) alueella toimivien sähkönkäyttäjien muodostamia yhteenliittymiä, jotka hyödyntävät yhteiseksi sovittua, omaa sähköntuotantoaan.

Esimerkiksi taloyhtiössä voidaan käyttää pientuotantolaitteiston tuottamaa energiaa kiinteistön tilojen lisäksi kiinteistössä sijaitsevien asuntojen ja liiketilojen hyödyksi perustamalla energiayhteisö.

Energiayhteisön sisällä tuotettu energia jaetaan pientuotannon hyvityslaskennassa energiayhteisön jäsenille sovittujen jakosuhteiden mukaisesti. Pientuotannon hyvityslaskennan verkkoyhtiön ilmoittamien mittaustietojen perusteella suorittaa Datahub.

Energiayhteisön perustaminen taloyhtiössä

Taloyhtiön on hyvä tutustua energiayhteisöön etukäteen. Lähtökohta on toki se, että taloyhtiössä on tai ollaan hankkimassa pientuotantolaitosta, minkä tuotantoa sitten energiayhteisössä jaetaan.

Perustamisesta ilmoitetaan Turku Energia Sähköverkot Oy:lle (TESV) Energiayhteisön rekisteröitymisilmoituksella, minkä jälkeen Energiayhteisöstä tehdään sopimus TESV:n kanssa.

Sopimuksessa sovitaan mm. hyvityslaskennan alkupäivä, energiayhteisöön kuuluvien käyttöpaikkojen tiedot ja jako-osuudet sekä ylijäämän jakotapa. Sopimuspohja/-luonnos on saatavissa etukäteen tutustumista varten TESV:n Liittymispalveluista (liittymispalvelut@turkuenergia.fi).

Esimerkki energiayhteisön hyvityslaskennasta:
  • Aurinkopaneelien tuottama sähkö 10 kWh

  • Kiinteistön käyttöpaikka käyttää sähköstä 5 kWh

  • Hyvityslaskennassa 5 kWh ylijäämäsähkö jaetaan tasan viidelle osakkaalle (á 1 kWh)

  • Kolmen huoneiston osalta 1 kWh hyvitys on käytetty täysimääräisenä

  • Kahdelta huoneistolta jää laskennan jälkeen hyvitystä (tuotantoa) käyttämättä yhteensä 1,5 kWh

  • Kiinteistöstä ulos myytävä pientuotanto 1,5 kWh