Sähköä tapahtumaan

Tarvitsetko sähköä tilapäisesti tapahtumaan tai tilaisuuteen? Vuokraa meiltä sähkökeskus!

Tilaathan sähköt vähintään kaksi viikkoa etukäteen ennen tapahtumaa.

silta joen yli yöllä kellotornin taustalla

Sähkökeskusten vuokraus

Tapahtumapaikoissa, joissa ei ole valmiiksi kiinteää mittausta ja pistorasiaa, tarvitaan erillinen sähkökeskus. Turku Energian Verkostotekniikka -yksikkö vuokraa tilapäiseen käyttöön pienjännitesähkökeskuksia.

Sähkökeskukset
 • Pääsulakekoko on 3x63 ampeeria.

 • Sähkökeskuksissa on jalusta vakiona.

 • Sähkökeskuksen tekniset tiedot (pdf)

Vuokra-aika
 • Keskusten vuokra-ajalle ei ole rajoitusta.

 • Tilapäinen sähköntoimitus voi kestää enintään kaksi vuotta.

Vuokrauksen sisältöön kuuluu:
 • Sähkökeskuksen kuljetus käyttöpaikalle.

 • Sähkökeskuksen kytkentä olemassa olevaan sähkönjakeluverkkoon.

 • Sähkökeskuksen irrotus sähkönjakeluverkosta ja pois kuljetus.

Vuokrattavan sähkökeskuksen tilaaminen
 • Tilauksen voi tehdä ainoastaan maksuista vastaava sähkönkäyttäjä.

 • Tilaa sähkökeskus vähintään kaksi viikkoa etukäteen ennen tapahtumaa.

 • Ilmoita tilausta tehdessäsi toivottu liitäntäpisteen kohta/osoite.

 • Tapahtumasähköstä pyydämme aina vakuuden, joka määräytyy tarvittavan sähkömäärän mukaan.

Vuokrattavien sähkökeskusten hinnasto

MaksutHinta alv. 0 %Hinta alv. 24 %
Vakuus500 €
Kytkentämaksu360 €446,40 €
Keskusvuokra max. 1–3 pv/kpl55 €68,20 €
Keskusvuokra max. vko/kpl81 €100,44 €
Keskusvuokra kk/kpl199 €246,76 €
Keskuksen käsittely ja asennus /kpl110 €136,40 €
Pikapalvelumaksu240 €297,60 €
Tilaajasta tai asiakkaasta johtuva asentajan turha käynti120 €148,80 €

Vuokrakeskushinnastoa koskevat ehdot

 • Kytkennät ja katkaisut tehdään asentajan normaalina työaikana 7–15, eli viikonlopun tapahtumiin kytkentä perjantaina ja katkaisu maanantaina.

 • Pikapalvelumaksu veloitetaan, jos kytkentä halutaan vakuusmaksun saapumispäivänä (suoritusilmoituksen toimittamispäivänä) tai kahden seuraavan työpäivän (ma-pe) aikana. Jos kytkentä halutaan samalle päivälle, suoritusilmoitus on tultava ennen klo 10.00.

 • Paikallinen verkkoyhtiö veloittaa sähkön siirtomaksut ja sähkönmyyntiyhtiö energiamaksut hinnastojensa mukaan.

Vuokrattavien sähkökeskusten tilausehdot

 1. Turku Energian vuokrakeskusten vuokrauksessa noudatetaan näitä Turku Energian vuokrauksen ja palveluiden toimitusehtoja. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

 2. Turku Energian Verkostotekniikka kuljettaa vuokrakeskukset käyttöpaikkaan ja kytkee ne Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV) jakeluverkkoon sovittuun pisteeseen. Keskusta ei saa siirtää kytkennän jälkeen. Vuokralleottaja vastaa keskuksen jälkeisistä johdoista ja kytkennöistä. Turku Energia laskuttaa Vuokralleottajalta TESV hinnaston mukaiset kytkentöjä (kytkentä, irrotus) koskevat maksut, keskusvuokran, käsittelymaksun, sekä sähkönsiirto- ja sähkönenergiamaksut.

 3. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomuudesta ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset.

 4. Turku Energia vastaa Vuokralleottajalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet keskuksen rikkoutumisesta, pois lukien ilkivallasta aiheutunut rikkoutuminen. Turku Energian vastuu on rajoitettu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua keskuksen vuokraa.

 5. Maksuehto on 14 vrk netto laskun päiväyksestä, ellei muusta ole erikseen sovittu.

 6. Vuokrauksessa noudatetaan muissa asioissa soveltuvin osin Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleisiä vuokrauksen ja palveluiden toimitusehtoja: TK Konevuokraus 2016.

 7. Sovitun vakuusmaksun maksaminen katsotaan asiakkaan hyväksymäksi tilaukseksi. Samalla toiminnalla katsomme vuokralle ottajan tutustuneen ja hyväksyneen Turku Energian tilausehdot sekä Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleiset vuokrauksen ja palveluiden toimitusehdot.