Kulutusjousto valjastaa yrityksesi sähkölaitteistot ansaintakeinoksi

Voisiko sinun yrityksesi lähteä mukaan kulutusjoustoon? Varteenotettavia kumppaneita ovat esimerkiksi teollisuusalan toimijat, elintarvikeyritykset, jäähdyttämöt, kasvihuoneet ja sellaiset yritykset, jotka omistavat mm. kohtuullisen isoja ilmastointilaitteita tai varavoimakoneita. Kartoitamme yhteistyössä asiakkaamme kanssa sopivimman tavan osallistua markkinoille sekä soveltuvimmat laitteet.

suuri teollisuusputkijärjestelmä rakennuksessa

Kulutusjousto on ympäristöteko

Sähköä pitää tuottaa joka hetki yhtä paljon, kuin sitä kulutetaan. Suomen sähkötehon tasapainoa säädetään joko lisäämällä tuotantoa tai vähentämällä energiankulutusta. Jälkimmäistä kutsutaan kulutusjoustoksi tai kysyntäjoustoksi. Sen avulla myös sinun yrityksesi voi valjastaa sähkölaitteistonsa ansaintakeinoksi. Kulutusjousto on myös ympäristöystävällinen teko.

Käytännössä kulutusjousto tarkoittaa sitä, että tarjoamme yhteistyössä asiakkaamme kanssa kantaverkkoyhtiö Fingridin reservimarkkinoiden käyttöön sellaisia asiakkaidemme laitteistoja, jotka kuluttavat paljon sähköä. Tällöin laitteiden sähkönkäyttöä voidaan säätää automaattisesti tai keskeyttää laitteen käyttö lyhyeksi ajaksi. Näillä toimenpiteillä energiankulutus vähenee ja valtakunnan sähköteho saadaan tasapainoon. Fingrid maksaa reservin ylläpidosta tai toteutetusta säädöstä korvauksen. Korvauksen suuruus riippuu markkinoilla muodostuvasta hinnasta.

Miten kulutusjousto toimii?

Palvelu toteutetaan hallitusti siten, ettei siitä koidu haittaa asiakkaan varsinaiselle liiketoiminnalle. Asiakas ei käytännössä edes havaitse sähkönkäytön automaattista säätöä. Myös sähkönkäytön hetkellinen keskeyttäminen tapahtuu vain pari kertaa vuodessa ja silloinkin vain 15 minuutin ajaksi.

Asiakasyrityksemme tekee samalla ympäristöteon. Jos kulutusjoustoa on käytettävissä, ei sähkötehoa tarvitse tasapainottaa lisäämällä voimalaitosten tuotantoa ja siten aiheuttaa ympäristöpäästöjä.

Toiminta on asiakkaalle vaivatonta ja turvallista – ja ennen kaikkea se valjastaa sähkölaitteiston kassavirraksi ja ympäristöteoksi! Liittymällä mukaan kulutusjoustoon voit saavuttaa tuhansiin euroihin kasvavan lisätulon.

Näin liityt mukaan kulutusjoustoon

Voisiko sinun yrityksesi lähteä mukaan kulutusjoustoon? Varteenotettavia kumppaneita ovat esimerkiksi teollisuusalan toimijat, elintarvikeyritykset, jäähdyttämöt, kasvihuoneet ja sellaiset yritykset, jotka omistavat mm. kohtuullisen isoja ilmastointilaitteita tai varavoimakoneita. Kartoitamme yhteistyössä asiakkaamme kanssa sopivimman tavan osallistua markkinoille sekä soveltuvimmat laitteet. Ratkaiseva tekijä soveltuvuudessa on käytettävissä oleva sähköteho (min. 100 kW) ja laitteiston säätöominaisuudet. Yhtenä vaihtoehtona on yhdistää useamman asiakkaan laitteistot suuremmaksi kokonaisuudeksi ja siten saavuttaa paremmat edellytykset markkinoilla toimimiselle.

Jotta sähkölaitteistoa voi hyödyntää kulutusjoustossa, täytyy sille luoda tekniset valmiudet tarvittavan säätökyvyn saavuttamiseksi. Tilaamme tarvittavat laitteistot, asennuksen ja käyttöönoton luotettavalta palvelutoimittajalta. Kun kulutusjouston piiriin osoitetun sähkölaitteiston valmius on teknisesti kunnossa, operoimme puolestasi reservimarkkinoilla.

Asiantuntijamme käytettävissäsi

Onko yrityksesi kiinnostunut reservimarkkinoille osallistumisesta vaivatta ja ilman alkuinvestointeja? Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Jari Hallivuori
Tuotepäällikkö, sertifioitu sähkökauppias
022628114palvelumyynti@turkuenergia.fi
Jari vastaa kuluttajien ja yritysten aurinkopaneeliratkaisuista ja kulutusjoustopalvelusta.