Maankaivutyöt lämpöverkon läheisyydessä

Ennen kaivutyön aloittamista on oltava selvillä kaivualueella olevien johtojen sijainnista. Turku Energian omistamien kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen sekä höyryputkien sijainti selviää johtokartoista.

Kaivajalla on oltava alkuperäiset johtokartat työmaalla. Johtoverkon haltija tai hänen edustajansa voi välittömästi keskeyttää kaivutyöt, ellei niitä voida pyydettäessä esittää.

rakennustyömaa, jossa on putket tien reunassa
Tallenna nämä numerot puhelimeesi

Ennen työn aloittamista

Selvitä johtojen sijainti hyvissä ajoin etukäteen ja hanki ajan tasalla oleva kartta.

Johtokarttaa tilattaessa on selvitettävä tarkka kaivamispaikka ja aloitusaika sekä kaivutyöstä vastaava henkilö, joka vastaa myös sijaintitietojen, saatujen ohjeiden ja määräysten siirtämisestä kolmannelle osapuolelle, sekä aiheutetun vahingon seurauksena syntyvistä välittömistä ja välillisistä kustannuksista.

Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta. Ota yhteyttä kaapelinäyttöpalveluun, p. 02 2628 300 (ma–pe klo 7.00–15.30) tai täytä kaapelinäyttölomake. Näytön edellytyksenä tulee kaivutyömaalla olla riittävän tarkka sijaintikartta. Näyttö on kaivajalle maksuton, mutta kaivajasta johtuvat mahdolliset ylimääräiset näyttökäynnit laskutetaan. Näytön tilanneen työmaan vastaavan mestarin tai hänen nimeämänsä edustajan on oltava paikalla näyttöä suoritettaessa.

Kaapelinäyttö on pyydettävä vähintään 3 arkipäivää ennen työn aloittamista. Keskeytystarpeet tulee selvittää vähintään 5 arkipäivää ennen työn aloittamista. Kiireellisten sekä hätätilanteiden osalta menetellään tapauskohtaisesti.

Johtokartat:

Kaivutyö kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen läheisyydessä

Kaivutyöstä kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen läheisyydessä tulee aina ilmoittaa Turku Energialle toimistoaikana noin kaksi työpäivää ennen kaivun aloittamista. Mikäli sijaintikartan mukaan kaivutyö ulottuu kaukolämpöjohdon välittömään läheisyyteen (<1 m), annamme tarkemmat johdon sijaintitiedot ja kaivutyöohjeet.

Ilmoita kaivutyöstä sähköpostilla: rakentamispalvelut@turkuenergia.fi

Kadussa olevien rakenteiden, kallion, kaapeliristeilyjen tai myöhemmin suoritettujen katukorkeuksien muutosten vuoksi syvyydet voivat vaihdella paikallisesti paljonkin.

Kaukolämpö- ja -jäähdytysjohdot on asennettu joko betonikanavan sisään tai polyuretaanieristeisenä muovisuojakuorella varustettuna suoraan maahan. Muovisuojakuorellisen putken vierestä on kaivu tehtävä käsikaivuna yhden metrin etäisyydelle.

Johtojen siirtäminen

Kaivaja ei saa siirtää kaukolämpö- tai kaukojäähdytysjohtoa. Jos siirtäminen on välttämätöntä, Turku Energia huolehtii siitä tilaustyönä. Jos johtojen sijaintia joudutaan muuttamaan, tekee Turku Energia uudelleenkartoituksen ennen peittotyön aloittamista. Ota tarvittaessa yhteyttä: rakentamispalvelut@turkuenergia.fi

Johtojen peittäminen

Kaivun yhteydessä paljastunutta kaukolämpö- tai -jäähdytysjohtoa ei saa peittää, ennen kuin on varmistuttu, että putkien ympärille tulevaa hienoa hiekkaa on riittävästi ja ettei hiekka pääse valumaan pois. Kivituhkaa, isoja kiviä tai terävää kiviainesta ei saa käyttää täyttöön. Jos kaivutyön yhteydessä kaukolämpöjohdon alta poistetaan siellä oleva 10 cm hiekka-arina, tulee ennen kaivannon täyttöä huolehtia, että hiekka-arina tehdään kaukojäähdytys tai -lämpöjohdon alle huolellisesti tiivistäen.

Johtorakenteiden poikkileikkaukset on esitetty PDF-muotoisissa piirustuksissa:

Johtorakenteen normaali peittosyvyys on 0,5–0,8 m ja haaroitusten kohdalla pienempi kuin 0,5 m. Johdon ylä- ja alapinnan korkeudet saa erikseen pyytämällä (Turku Energian kaukolämmön rakennuttamis- tai käyttöpalvelut). Johdon korkeusaseman esitys eri kaupunkien johto-osuuksilla poikkeaa Turun käytännöstä.

Johtorakenteen viereen merkitty viestikaapeliputki tai viestikaapeli on n. 20 cm etäisyydellä johtorakenteen ulkoreunasta.

Johtovahinkotilanteessa toimiminen

Vauriotilanteessa ota välittömästi yhteys Turku Energian kaukolämmön vikapäivystykseen: puh. 0800 02 001 tai valvomoon: puh. 02 2628 164