Uusi ilmasto- ja ympäristöohjelmamme on julkaistu

mies ja nainen seisovat linnunpöntön vieressä
11.2.2021

Turku Energia on päivittänyt ilmasto- ja ympäristötavoitteensa vuosille 2021–2023. Se ei ole sanahelinää, vaan aito työkalu kohti vihreämpää huomista.

– Kyseessä on jo yhtiön kahdeksas ohjelma, joka kuuluu sertifioituun ISO 14001 -ympäristöjärjestelmään. Lähivuosina tulemme toteuttamaan 42 toimenpidettä ympäristöasioiden hyväksi.  Toteutus vaatii paljon työtä ja jatkuvaa seurantaa. Tavoitteita ja sisältöä tulemme tarkistamaan vuosittain, kertoo ympäristö- ja laatupäällikkö Minna Niemelä.

Meille Turku Energiassa tärkein tavoite liittyy ilmastonmuutoksen hillintään: Vähennämme vuoteen 2023 mennessä Turun seudun kaukolämmön ominaispäästöjä 85 % (v. 2017 päästötasoon verrattuna) yhteistyössä Turun Seudun Energiantuotannon kanssa. Toimenpiteinä ovat muun muassa biopolttoaineiden osuuden nostaminen Naantalin voimalaitoksen kaukolämmön tuotannossa, öljytuotannon osuuden vähentäminen ja   kiertotalouden lisääminen. Sähkön myynnissä jatkamme uusiutuvan energian lisäämistä myös tuuli- ja vesivoimatuotannon investointien kautta.

Lisäksi:

  • vähennämme henkilöstömme työmatkoihin liittyviä päästöjä

  • huomioimme päästöttömyyden myös työmaillamme

  • edistämme älykkäiden energiaratkaisujen käyttöönottoa

  • lisäämme omaa ja asiakkaidemme energiatehokkuutta ja ympäristötietoisuutta

  • varmistamme urakoitsijoidemme vastuullisuuden

  • toimimme aktiivisesti ilmasto- ja energiahankkeissa yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Tutustu uuteen ohjelmaamme kokonaisuudessaan.