Kaukolämpö on mainettaan parempaa

nuori poika pitelee suurennuslasia seinämaalauksen edessä
17.2.2022

Kaukolämpö ei ole kaikkialla samanlaista. Turku Energian kaukolämpö tuotetaan jo nyt valtaosin uusiutuvia energialähteitä käyttäen, eikä sen hinta ole nousemassa. Päinvastoin kaukolämpö on Turun seudulla entistä edullisempaa. Mitä vihreämpää, sitä halvempaa.

Äkkiseltään voisi luulla, että kaukolämpö olisi samanlaista kautta Suomen. Sehän on kuumaa vettä, joka liikkuu paineella maan alle vedetyissä putkissa. Turun seudulla noin 200 000 ihmistä asuu taloissa, joiden lämmitys ja lämmin käyttövesi tuotetaan kaukolämmöllä. Muualla maassa kaukolämpö toimii käyttäjän kannalta samoin, mutta eroja syntyy tavasta, jolla kuuma vesi on tuotettu.

– Kaukolämmön tuotannossa voidaan käyttää monia eri energialähteitä. Aikaisemmin tyypillisiä polttoaineita ovat olleet muun muassa kivihiili, öljy, maakaasu ja turve. Meillä Turku Energiassa alettiin jo yli kymmenen vuotta sitten korvata näitä uusiutumattomia energialähteitä uusiutuvilla eli metsäpolttoaineilla, teollisuuden puutähteillä ja erilaisilla hukkalämmöillä, Turku Energian tuoteryhmäpäällikkö Lotta Lyytikäinen kertoo.

Tällä hetkellä noin puolet Turku Energian kaukolämmöstä tuotetaan biomassalla ja vajaa kolmannes erilaisilla hukkalämmönlähteillä. Kaukolämpö onkin Turun seudulla noin 75-prosenttisesti vihreää. Asiakas voi halutessaan ostaa kaukolämmön jo nyt 100 % uusiutuvana Ekotakuu Lämpö -palvelun avulla.

Miksi vihreä on edullista?

Uutisointia seuranneet tietävät, ettei kaukolämpöä aina pidetä erityisen edullisena lämmitysmuotona, ja esimerkiksi Helsingissä sen roimasta hinnannoususta ollaan huolissaan. Lyytikäinen tähdentää, että Turun seudulla tilanne on toisenlainen juuri hyvissä ajoin tehtyjen, vihreitä energiantuotantomuotoja suosivien ratkaisujen takia. Hyvä tilanne ei ole tullut itsestään.

– Osakkuusyhtiömme Turun Seudun Energiantuotannon omistamat Naantali 4 -monipolttoainelaitos, Orikedon biolämpökeskus ja Kakolan lämpöpumput sekä meidän omistamamme Luolavuoren pellettilämpölaitos ovat olleet investointeja hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon. Hiilidioksidipäästömme ovatkin laskeneet lähes 80 prosenttia neljässä vuodessa, ja tavoittelemme hiilineutraaliutta ennen vuosikymmenen loppua, Lyytikäinen luettelee.

Ja mitä tekemistä vihreydellä on hinnan kanssa? Paljonkin. Tärkeimmät asiaan vaikuttavat tekijät ovat polttoaineiden markkinahinnat, fossiilisille polttoaineille asetetut päästöoikeudet sekä verot. Esimerkiksi kivihiilen kohisten noussut maailmanmarkkinahinta on nostanut kaukolämmön hintoja niissä energiayhtiöissä, joissa kaukolämpöä tuotetaan kivihiilellä.

Kaukolämmön päästöt vaikuttavat hintaan

Kaukolämmön tuotannon aiheuttamat päästöt vaikuttavat sen hintaan energian hintapolitiikan ja päästökaupan kautta. Suomen hallitus on pyrkinyt ohjaamaan verotuksella energiayhtiöitä päästöttömään kaukolämmön tuotantoon, ja kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena kielletään lailla vuonna 2029. Fossiilisten polttoaineiden kiristynyt verotus on nostanut myös kuluttajahintoja.

Päästökauppa tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että energiayhtiöt ostavat oikeuksia käyttää energiantuotannossaan fossiilisia polttoaineita. Kun myös päästöoikeuksien hinta on noussut reilusti viime aikoina, fossiilisia polttoaineita hyödyntävät yritykset ovat joutuneet nostamaan kuluttajahintojaan.

– Kun meillä Turku Energiassa investoinnit uusiutuvaan kaukolämmön tuotantoon on toteutettu ennakoiden, nämä hintojen ja verojen nostot eivät luo painetta korottaa hintoja. Asiakkaamme hyötyvät siitä, että olemme hiilineutraalin kaukolämmön edelläkävijä, Lyytikäinen kertaa.

Turku Energian kaukolämmön hinta on hieman Suomen keskimääräistä tasoa korkeampi, mutta se on ollut laskusuunnassa vuodesta 2018 lähtien, ja sen ennakoidaan pysyvän vakaana ja laskusuuntaisena myös tulevaisuudessa. Keskimäärin hinta on laskenut muutaman prosentin vuodessa.

Helppoa ja huoletonta kaukolämpöä

Kaukolämpö on kokonaisvaltaista lämmityspalvelua. Lämmön lisäksi hintaan kuuluu jatkuva ylläpito ja päivystys, joka tekee kodin tai kiinteistön lämmityksestä helppoa, huoletonta ja toimintavarmaa.

Lisäksi kaukolämpö on siitä erinomainen lämmitysmuoto, että se on teknologianeutraalia: lämmön jakelussa käytettävän veden lämmitys voidaan toteuttaa aina parhaalla olemassa olevalla tekniikalla. Tällä hetkellä se tarkoittaa biopolttoaineiden ja lämpöpumppujen hyödyntämistä, mutta tulevaisuudessa myös yhä enemmän tekniikoita, joihin ei liity polttamista. Tällaisia ovat esimerkiksi hukkalämmön hyödyntäminen ja geoterminen energia.

Mistä kaukolämmön hinta koostuu?

Kaukolämmön jatkuvat kustannukset muodostuvat sopimustehon mukaan laskettavasta kiinteästä perusmaksusta ja lämmön kulutuksen mukaan veloitettavasta energiamaksusta. Lisäksi hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Kaukolämmitykseen liityttäessä maksetaan kertaluonteinen liittymismaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat kiinteistön koko ja sen etäisyys kaukolämpöverkosta.

Kaukolämmön hinnoittelu on aina paikallista, joten ajantasainen hinnasto kannattaa tarkistaa aina omalta lämpöyhtiöltä. Kaukolämmön hintaan ja sen muutoksiin vaikuttavat oman energiayhtiön kaukolämmön tuotanto ja sen rakenne, jakelujärjestelmien tehokkuus, polttoaineiden saatavuus, maailmanmarkkinahinta sekä verotus ja päästöoikeudet.