Kakolan lämpöpumput valtakunnan sähkötehoa tasapainottamaan

suuri teollisuusputkijärjestelmä rakennuksessa
28.10.2016

Olemme lähteneet yhteistyössä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa mukaan sähkön kulutusjoustoon. Tarjoamme Kakolan lämpöpumppuvoimalaitosta reservimarkkinoiden käyttöön.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid huolehtii Suomen sähkötehon tasapainosta. Tasapainoa säädetään joko lisäämällä tuotantoa tai vähentämällä energiankulutusta. Jälkimmäistä kutsutaan kulutusjoustoksi tai kysyntäjoustoksi.

Kakolan lämpöpumput ovat käytettävissä kulutusjoustona sellaisissa tilanteissa, joissa lämpöpumppujen tuottama energia ei ole kriittistä kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotannon osalta. Kun Suomen sähköteho on epätasapainossa, voi Fingrid pyytää lämpöpumppujen alasajoa reservimarkkinoille tekemämme tarjouksen mukaisesti. Pisimmillään lämpöpumppulaitoksen tuotannon pysäytykset kestävät tunnin. Laitoksen sulkeminen ja uudelleen käynnistäminen eivät aiheuta katkoja kaukolämmön ja -jäähdytyksen jakeluun.

– Sähköntuotannon rakenne on muuttumassa ja sään mukaan vaihteleva tuotanto on kasvamassa. Sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseksi joka hetki tarvitaan myös sähkön kulutuksen joustomahdollisuuksien hyödyntämistä. Lämpöpumput ovat tervetullut lisä reservimarkkinoillemme, sanoo erikoisasiantuntija Vesa Vänskä Fingridistä.

Jos kulutusjoustoa on käytettävissä, ei sähkötehoa tarvitse tasapainottaa lisäämällä voimalaitosten tuotantoa ja siten aiheuttaa ympäristöpäästöjä.

– Haluamme olla mukana kulutusjoustossa sen hyvien ympäristövaikutusten vuoksi. Varsinkaan kun siitä ei koidu mitään haittaa asiakkaillemme, ei meillä ole syytä olla osallistumatta, kertoo sähkökaupan asiantuntija Kimmo Kuusinen Turku Energiasta.

Kakolan lämpöpumppulaitoksella tuotetaan kaukolämpöä ja -jäähdytystä turkulaisille kiinteistöille. Laitos ottaa lämpöenergian talteen jätevedestä. Uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä korvataan merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä.