Jyrkkälässä hyvinvointia ja tulevaisuutta rakennetaan kestävästi

mies seisoo korkean rakennuksen edessä
10.5.2023

Jyrkkälän asuinalue on viime vuosien aikana kasvattanut vetovoimaisuuttaan yhteisöllisyydellään ja asumismukavuudellaan. Vastuullisuuteen panostavan alueen rakennukset lämpiävät Turku Energian vähäpäästöisellä kaukolämmöllä.

Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolku on turkulainen vuokrataloyhtiö, jonka hallinnoimat 17 kerrostaloa on rakennettu vuosina 1968–1974. Alueen viihtyisyys ja asumismukavuus ovat viime vuosien aikana lisääntyneet huimasti, ja Jyrkkälästä on kehittynyt ainutlaatuinen, kylämäinen kaupunginosa, jonka tilavat ja kohtuuhintaiset kodit ovat haluttuja. Noin 1 300 asukkaan määrä onkin kasvamaan päin.

Vuonna 2022 Jyrkkälä oli ehdolla Pohjoismaiden parhaaksi asuinalueeksi. Sen asukastyytyväisyys on nykyään Suomen kärkeä ja alueen yhteisöllisyyttä rakennetaan tiiviin asukasyhteistyön kautta.

– Jyrkkälässä on pitkät perinteet asukastoiminnassa, ja perustamisestaan lähtien alue on ollut hyvin yhteisöllinen. Kehitämme aluetta ja mielikuvaa siitä ennen kaikkea kohtaamisten kautta, sillä hyvä asiakaskokemus saavutetaan, kun työtä tehdään ihminen edellä. Meillä on esimerkiksi 20–30 asukastoimikunnan järjestämää tapahtumaa vuodessa, kuten suosittu Jyrkkälä-päivä, kertoo kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolun toimitusjohtaja Lauri Ahonen.

Ennakointi tuo säästöjä

Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolku vastaa itse muun muassa rakennusten kiinteistöhuollosta, isännöinnistä ja siivouksesta. Inhimillisen kohtaamisen ohella asuinviihtyvyyttä kehitetäänkin myös sillä, että rakennusten huoltoon ja remontteihin panostetaan ennakoivasti.

– Ajattelemme Jyrkkälän tulevaisuutta jo 2070-luvulle asti, jolloin asuinalue on sadan vuoden ikäinen. Kun teemme toimenpiteitä ennakoivasti, asukkaiden viihtyvyys on taattu ja kustannukset pysyvät maltillisina, Ahonen sanoo.

Viime vuosien aikana Jyrkkälässä onkin tehty säästöä synnyttäviä toimenpiteitä, kuten julkisivujen remontointi ja energiakorjaukset sekä toimia ekologisuuden ja asumisterveyden parantamiseksi.

– Olemme asukkaiden kanssa yhteistuumin tehneet kaikkemme sähkön säästämiseksi energiakriisin aikana. Toimenpiteiden ansiosta kiinteistösähkön kulutuksemme on pudonnut yli megawatin päivässä, Ahonen kertoo.

Vähäpäästöistä kaukolämpöä Turku Energialta

Jyrkkälän suurin yksittäinen energiaonnistuminen on kaukolämmön kulutuksen vähentäminen 31 prosentilla vuosien 2012 ja 2022 välillä. Nykyhinnoilla laskettuna vuosittaiset säästöt ovat yli 200 000 euroa. Säästetty energia tarkoittaa myös kevennettyjä päästöjä.

Jyrkkälän asuin- ja huoltorakennukset ovat jo pitkään lämmenneet Turku Energian kaukolämmöllä. Nykyään Turku Energian kaukolämpö tuotetaan 78-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä, ja vuonna 2029 uusiutuvien osuus tulee olemaan 100 prosenttia. Ahosen mielestä on tärkeää, että energiakumppanilla ja Jyrkkälällä on samanlaiset arvot ja näkökulma tulevaisuuteen.

– Meille on hyvin tärkeää, että hankkimamme kaukolämpö on mahdollisimman ympäristöystävällistä. Kun hankimme kaukolämpöä Turku Energialta, se tukee myös omaa profiiliamme ekologisena asuinympäristönä. On hienoa nähdä, miten vihreään suuntaan kaukolämpö on mennyt, joten se on toimiva ja ajassa muuntuva lämmitysmuoto myös tulevaisuudessa, hän sanoo.

Paikallista energiakumppanuutta

Ekologisuuden ohella kaukolämpöasiakkuudessa tärkeää on myös toimintavarmuus ja  palvelu.

– Itse en muista ainuttakaan odottamatonta kaukolämmön vikatilannetta. Lämmityksen häiriöttömyys sekä se, että kaukolämpö on palvelu, ovat asiakkaan näkökulmasta tärkeitä seikkoja, Ahonen tiivistää.

Turku Energian kaukolämpöasiakkuuteen Jyrkkälässä ollaankin tyytyväisiä.

– Turku Energiassa ollaan asiakaslähtöisiä ja halutaan edistää paikallista hyvinvointia. He ovat myös aidosti kiinnostuneita meidän asioistamme. Olemme aina voineet ottaa Turku Energiaan yhteyttä mieltä askarruttavissa asioissa ja kysyä apua, Ahonen kiittelee.