Vuosikertomuksemme ja vastuullisuusraporttimme on julkaistu

10.4.2024

Turku Energia -konsernin vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu. Vuosikertomus sisältää vuosikatsauksen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportin.

Vuoden 2023 kohokohtamme olivat:

  • Vuosi oli taloudellisesti hyvä. Turku Energia -konsernin tulos parani vuonna 2023 merkittävästi edellisvuodesta ollen 24,4 miljoonaa euroa (2022:1,9 milj. euroa, vuonna 2022 tulosta rasitti Voimaosakeyhtiö SF:n alaskirjaus 20 milj. euroa sekä kaukolämmön vuokraverkkojen vuodesta 2012 saakka verkkoinvestoinniksi kirjattu noin 4 milj. euron erän alaskirjaus). Konsernin positiiviseen tulokseen vaikuttivat edellisvuotta parempi kaukolämmön tulos ja Turku Energia Sähköverkot Oy:n hyvä tulos. 

  • Myymämme kaukolämmön päästöt laskivat edelleen vuonna 2023. Ominaispäästöt ovat laskeneet jopa noin 84 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Vuonna 2023 Kaukolämmön tuotannosta jo 87 prosenttia oli tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä. Hieman yli 30 prosenttia kaukolämmöstä tuotettiin ei polttavalla -tekniikalla eli muun muassa lämpöpumpuilla, sähkökattilalla ja savukaasupesureilla. Vuonna 2023 kaukolämmön ominaispäästöt Turun seudulla olivat 38 kg CO2/MWh myytyä energiaa kohden ja ne laskivat 37 prosenttia vuodesta 2022.

  • Saavutimme lähes kaikki Ilmasto- ja ympäristöohjelmamme 2021–2023 tavoitteet. Päivitimme ohjelmamme vuosille 2024–2026. Uuden ohjelman 26 toimenpiteellä tähdätään muun muassa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen, kestävän energiatulevaisuuden rakentamiseen asiakkaidemme kanssa ja biodiversiteetin edistämiseen.

  • Teimme kaukolämmön investointipäätöksen sähkökattilaan, joka rakennetaan Turkuun Pääskyvuoreen sähköaseman yhteyteen. Sähkökattila korvaa kaukolämmön polttavaa tuotantoa ja fossiilisia polttoaineita, vähentää tuontipolttoaineiden osuutta sekä hyödyntää sähkön edullisia tunteja kaukolämmöntuotannossa. Sähkökattilan arvioitu valmistumisaika on vuoden 2026 alussa. 

  • Päivitimme strategiamme vuosille 2024–2026. Strategian keskiössä on edelleen hiilineutraalin energiantuotannon tavoite vuoteen 2029 mennessä, kumppanuus asiakkaiden energiaratkaisuissa, uudistuminen, vastuullisuus, tyytyväisimmät asiakkaat sekä tuloksellinen liiketoiminta. Turku Energian arvoista ympäristöystävällisyys päivittyi vastuullisuudeksi.  

  • Asiakasmäärämme nousivat kuluttaja- ja yrityspuolella. Mittasimme myös sähkön kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyyttä Turku Energiaan vuoden 2023 lopulla EPSI Ratingin toteuttamassa tutkimuksessa. Koko energia-alan asiakastyytyväisyys on tutkimuksen mukaan noussut ja palautumassa takaisin energiakriisiä edeltävälle tasolle. Kokonaistuloksissa sijoituksemme nousi edellisvuodesta. Kaikissa tutkimuksessa mitatuissa osa-alueissa Turku Energian sijoitus oli yli toimialan keskiarvon.

  • Loimme yhtenäiset, Turku Energian strategiaa ja arvoja tukevat johtamislupaukset koko henkilöstöllemme. Esihenkilöiden lisäksi jokainen voi soveltaa lupauksia oman työnsä johtamiseen ja tiimissä toimimiseen. Johtamislupauksemme tiivistyvät neljään kiteytykseen: Kohtaamme ja kuuntelemme herkällä korvalla, osoitamme arvostusta ja luottamusta, toimimme oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti sekä onnistumme ja opimme yhdessä. 

Toimitusvarmuutemme oli myös vuonna 2023 erittäin hyvällä tasolla. Lämmön toimitusvarmuus oli 99,99 prosenttia. Keskimääräinen sähkönjakelun keskeytysaika nousi viime vuodesta ollen 10 minuuttia 17 sekuntia. Suurin osa asiakkaistamme ei kuitenkaan kokenut sähkökatkoja lainkaan.

Lue lisää vuosikertomuksesta ja vastuullisuusraportista
Tilinpäätöstiedote 7.3.2024