Paranna taloyhtiön energiatehokkuutta poistoilman talteenotolla

Mies istumassa pöydän kulmalla
3.1.2024

Onko taloyhtiössäsi pohdittu, miten vähän vanhemman kiinteistön energiantehokkuutta voisi parantaa? Yksi tehokas ratkaisu on PILP, eli poistoilman talteenotto. Lue, mitä energiaremonttia suunnitellessa pitää ottaa huomioon, ja millaisen avaimet käteen -ratkaisun tarjoamme Turku Energialla.

Vanhemmissa kerrostalokiinteistöissä on perinteinen poistopuhaltimella toimiva keskitetty ilmanvaihto. Ratkaisu edustaa omaa aikakauttaan ja on nykytekniikkaan verrattuna iso energiasyöppö. Tähän energiahukkaan on onneksi olemassa ratkaisu, jota on asennettu kerrostaloihin jo yli kymmenen vuoden ajan. Vanha poistoilmapuhallin korvataan uudella EC-puhaltimella varustetulla moduulilla, joka mahdollistaa lämmöntalteenoton. Remontti parantaa kiinteistön energiantehokkuutta ja tuo säästöä lämmityskustannuksiin.  

Huomio nämä järjestelmän asennuksessa

Kun kerrostaloon asennetaan PILP-järjestelmä, on otettava huomioon muutama seikka. Näitä ovat muun muassa lämpöpumpun äänien kantautuminen kiinteistön asuintiloihin sekä kondenssivesien hallinta puhallinyksikön yhteydessä.

Lämpöpumpun äänet kantautuvat herkästi joko putkikannakointien tai lämpöpumpun jalkojen kautta kiinteistön rakenteisiin ja voivat ilmetä yllättävissäkin paikoissa. Ääniasiaan kannattaakin kiinnittää huomiota jo suunnitteluvaiheessa, kun putkireittejä ja kiinnityksiä mietitään. Lämpöpumpun ympärillä oleville seinille ja kattoon voidaan esimerkiksi asentaa äänieristyslevyjä. Putkikannakoinnit kannattaa tehdä joustokannakkeilla. Myös tärinänvaimentimien lisääminen lämpöpumpun alle saattaa olla järkevää, vaikka lämpöpumput ovatkin hyvin äänieristettyjä ja kompressoriyksiköt ovat asennettuina tärinävaimentimien päälle.  

Lämmöntalteenotolla varustettu poistoilmapuhallin ottaa asunnoista poistetusta ilmasta lämpöä talteen. Tämä aiheuttaa kondenssiveden muodostumista patterin pintaan. Veden johtaminen pois ilman vuotoriskejä onkin olennainen osa järjestelmän turvallista toimintaa. Puhallinyksikön alle on suositeltavaa asentaa erillinen vuotokaukalo, johon lisätään myös vuotoanturi. Vuodon sattuessa anturi antaa automaatiojärjestelmään signaalin, joka pysäyttää lämmöntalteenoton toiminnan ja lopettaa kondenssiveden muodostumisen. Ilmanvaihto pysyy kuitenkin päällä, ainoastaan lämpöpumppu ja keruunesteen kiertovesipumppu sammuvat. Näin vesivahinkoja ei pääse syntymään.

Järjestelmää tulee ohjata ja seurata

Ohjaus ja valvonta on tärkeä osa kaikkia lämmitysjärjestelmiä, eikä poistoilman lämmöntalteenotto ole poikkeus. Lämpöpumpun vikatila jää helposti huomaamatta, jos kukaan ei valvo laitteiston toimintaa, eikä vastaanota järjestelmän lähettämiä hälytyksiä.

Pahimmassa tapauksessa lämpöpumppu voi olla pois päältä pitkiäkin aikoja, jolloin järjestelmän luvatut säästöt jäävät toteutumatta. Tärkeää onkin, että lämpöpumppujärjestelmän toimittaja sitoutuu valvontaan ja hälytysten vastaanottoon. Urakkasopimuksen laatimisen yhteydessä kannattaa kirjata vikatilanteiden varalle vasteajat, joiden puitteissa hälytyksiin tulee reagoida ja aloittaa huolto- tai korjaustyöt.

Investointi maksaa itsensä takaisin

Turku Energia on toteuttanut ensimmäisen poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän asiakkaan kiinteistöön pilottihankkeena. Turku Energian palvelumalli sisältää järjestelmän asennuksen avaimet käteen periaatteella sekä rahoituksen. Järjestelmän perustamismaksu määräytyy laitekokonaisuuden mukaan. Lämpöpumpun tuottamalla energialla katetaan puolestaan järjestelmän investointikustannukset sopimuskauden aikana.

Turku Energian toimitussisältö kattaa järjestelmän huolto- ja korjauskulut koko sopimuskauden ajalta sekä etävalvonnan ja nettiyhteyden. Asiakas voi siis olla huoletta, kun paikallinen energiayhtiö kantaa vastuun järjestelmän toiminnasta. 

Artikkelin kirjoittaja Tommy Rönnqvist on Lämpö-yksikkömme Oivallustiimin avainasiakaspäällikkö.