Kaukojäähdytyksen parissa työskentelevien ohjeistus päivitetään tämän vuoden aikana

Info.
16.6.2023

Energiateollisuuden ja energiayhtiöiden laatima julkaisu "J1" eli ohjeet rakennusten kaukojäähdytyksestä päivitetään tämän vuoden aikana. Sitä ennen voi tukeutua nykyiseen julkaisuun ja kysyä tarvittaessa neuvoa asiantuntijoiltamme.

Kaikille kaukolämmityksen parissa työskenteleville suunnittelijoille on varmasti tuttu K1 eli "Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet" -julkaisu. Sen tarkoitus on yhtenäistää kaukolämmön suunnittelukäytäntöjä ja varmistaa laadukas sekä turvallinen kaukolämmitysratkaisu.

Myös jäähdytykselle on oma julkaisunsa nimeltä J1 eli "Rakennusten kaukojäähdytys". Julkaisun tarkempi tunniste on J1/2014, mikä tarkoittaa, että julkaisu on päivitetty viimeksi vuonna 2014. Vaikka ohjeistus sisältää edelleen tärkeää tietoa kaukojäähdytysjärjestelmien parissa työskenteleville, on siinä myös asioita, jotka on syytä päivittää nykyaikaan. Tämän takia meneillä onkin J1:n päivitysprosessi, josta tässä hieman lisätietoja.

J1 on tehty yhteistyössä Energiateollisuuden ja Suomen eri energiayhtiöiden kanssa. Siinä on tarkoitus antaa yleisiä ohjeita laadukkaan kaukojäähdytysjärjestelmän suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi. Johtuen mm. erilaisista tuotantotavoista ja verkkorakenteesta, voi eri energiayhtiöillä olla hieman toisistaan poikkeavia käytäntöjä. Esimerkiksi Turku Energian kaukojäähdytysverkoston lämpötilat poikkeavat hieman muissa energiayhtiöissä käytettävistä lämpötiloista. Tämän tyyppiset poikkeavuudet ja täsmennykset yleisestä ohjeesta on esitetty julkaisun lopussa energiayhtiöiden omissa liitteissä. Nämä liitteet onkin hyvä käydä läpi suunniteltaessa järjestelmää tietyn energiayhtiön verkon alueelle.

J1:n päivitys aloitettiin vuoden 2023 alussa kaukojäähdytystä tarjoavien energiayhtiöiden sekä energiateollisuuden yhteistyönä. Tarkoituksena on päivittää vanhaksi jääneitä tietoja ja käytäntöjä sekä päivittää kaukojäähdytyksen esimerkkikytkennät. Esimerkkikytkennöissä annetaan hyvät lähtökohdat erityyppisten jäähdytysratkaisujen suunnittelulle sekä toimintaselostukset automaatiosuunnitteluun. Nämä esimerkkikytkennät tulevat saataville myös erillisinä tiedostoina kaikille suunnittelijoille. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka esimerkkikytkennät ovat hyvä lähtökohta suunnittelulle, on jokainen kohde syytä tarkastella omana kokonaisuutena ja valita siihen parhaat ratkaisut.

Yhtenä merkittävänä uudistuksena on myös tarkoitus lisätä uuteen J1:een ohjeistus lähijäähdytyksestä, jossa jäähdytys tuotetaan kiinteistöön omalla lämpöpumpulla kaukojäähdytysverkon ulkopuolella. Lämpöpumpun lauhde-energia syötetään kaukolämmitysverkkoon, jota kautta energia siirtyy hyötykäyttöön muissa kiinteistöissä.

Uuden J1:n on tarkoitus valmistua syksyn 2023 aikana. Lähijäädytyksen ohjeistus tullaan lisäämään myöhemmin omana liitteenään arviolta vuosien 2023-2024 vaihteessa. Ennen uusien ohjeistusten julkaisua suunnittelijat voivat tukeutua nykyiseen J1/2014-julkaisuun ja kysyä neuvoja Turku Energian asiantuntijoilta. Ja myös uuden J1:n julkaisun jälkeen kaikista epäselvistä kohdista on hyvä olla yhteydessä Turku Energiaan: parhaat ja toimivimmat ratkaisut rakentuvat yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa.

Tutustu K1 ja J1 -julkaisuihin ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme